Advies & Workshops

Advies & Workshops

Moet je zorgkosten besparen? Voel je je verloren in de data? Wij matchen de informatiebehoeften met de data en zorgen voor heldere rapportages voor eenvoudige verantwoording. We helpen organisaties met het (verder) op orde brengen van de informatiehuishouding. En om te beginnen met data-gestuurd werken en informatiegedreven beleid op te stellen.

Tijdelijke inzet van expertise

Tijdelijke inzet van expertise

Heb je een tijdelijke behoefte aan een data-professional? Voor een project, pilot of als interim? Bijvoorbeeld om de zorgproductie te analyseren, wijkanalyses op te stellen of verdiepende analyse naar verwijzers? Deze rollen zetten we tijdelijk in of voeren we structureel op afstand uit. Bijvoorbeeld Data-Analist, Informatieanalist, Financieel Adviseur, Kennismakelaar of Beleidsanalist.

Onderzoek

Onderzoek

Onze professionals hebben een achtergrond in onder andere Sociologie, Zorgmanagement, Bestuurskunde en Economie. Wij doen rekenkameronderzoeken, effectmonitoring, bekostigingsonderzoeken, kostprijsonderzoeken en onderzoeken naar maatschappelijk resultaat en outcome.

Ondersteuning bij dashboarding & monitoring

Ondersteuning bij dashboarding & monitoring

Heb je een dashboard met een wildgroei aan cijfers en grafieken? Heb je bergen aan data maar weet je niet wat je er mee moet? wij ontwikkelen dashboards en monitors met smart kpi's zodat je met duidelijke inzichten kunt sturen. Wij werken onder andere met Excel, SPSS, R, Python, Power BI en Tableau.

Wij onderscheiden ons door én inhoudelijke kennis te hebben én IT expertise. Hierdoor denken we mee in de concretisering van de informatiebehoefte vanuit uitvoering, beleid en management én in de technische ontwikkeling van registratiesystemen, monitoring en dashboarding. Bovendien maken wij processen efficiënter met een eenvoudige, nuchtere en pragmatische aanpak.

Meer informatie

Laatste blogs van onze adviseurs

DIM-en en DIP-en met data in het Sociaal Domein

DIM-en? En DIP-en? Niet direct bekende woorden. En wat hebben ze te maken met data-analyse in het sociaal domein? De taken die in 2015 naar gemeenten zijn overgeheveld zorgden voor veel verandering. Nieuwe taken = nieuw beleid en nieuwe wetgeving. Nieuwe taken = ook inherent aan de ene weg ingaan en later toch een andere weg doen besluiten. Deze veranderingen hebben invloed op de bruikbaarheid van de enorme bak aan data van gemeenten in het sociaal domein. Wil je meer weten? Lees verder.

Lees meer »

Value-based Healthcare

Met Value-Based Healthcare staat de toegevoegde waarde voor een cliënt centraal bij het organiseren van zorg. En dus niet het volume van de zorg of kostenbesparing zoals in de praktijk vaak het geval is. Door met deze bril naar zorg te kijken ontstaat bijvoorbeeld ruimte om te investeren in preventie. Want de juiste preventieactiviteiten zorgen dat de behoefte aan andere (dure) zorgactiviteiten afneemt. Het mes snijdt aan twee kanten: je creëert gezondheidswinst voor cliënten en voorkomt tegelijkertijd kosten van (dure) specialistische of tweedelijnszorg. Lees verder.

Lees meer »
Lees alle blogs »