Jeugd en Onderwijs

Voor veel gemeenten is de uitvoering van de wettelijke taken rond de Jeugdwet een grote (financiele) uitdaging. Onze adviseurs kunnen helpen beleid op te stellen op basis van informatie in plaats van onderbuikgevoel. Hierdoor ontstaat er grip op de inkoop en de bijbehorende resultaten van het ingezette beleid.
Lees meer

WMO en Beschermd Wonen

De doordecentralisatie brengt grote uitdagingen met zich mee. Wat is er nodig om de werkzaamheden die via de doordecentralisatie bij de gemeente terecht zullen komen, goed te borgen, en welke impact heeft dit op de organisatie? Onze Impactmonitor geeft inzicht en sturing.
Lees meer

Veiligheid en Ondermijning

Gemeenten worden steeds belangrijker bij de aanpak van Ondermijning. Wij combineren data uit verschillende beschikbare bronnen, zodat een integrale aanpak met alle ketenpartners mogelijk is. Reageer optimaal op signalering, en voorspel op basis van data waar een hoger risico te verwachten is.
Lees meer

Armoede en Schuld

De situatie rondom Covid-19 zorgt voor een toename van schulden en armoede. Gemeentelijk beleid is er op gericht te voorkomen dat mensen te ver afglijden, en structureel in de problemen raken. Hoe weet je waar je mensen en middelen in moet zetten?
Lees meer

Kinderopvang en Scholen

Juist nu is optimalisatie van de planning om efficiënt personeel in te kunnen zetten van groot belang. Onze dashboards geven realtime inzicht in en voorspellingen over onder andere verzuim, capaciteit en vraag. Zo kun je de beschikbare capaciteit optimaal inzetten.
Lees meer

Zorginstellingen

Zorginstellingen staan onder druk om de juiste kwaliteit te blijven leveren, en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. Personeelskosten zijn daarbij een grote factor. Onze dashboards helpen overzicht te houden en de planning te optimaliseren.
Lees meer

Een greep uit onze projecten

Onze adviseurs onderscheiden zich doordat ze beschikken over zowel inhoudelijke kennis als IT expertise. We denken mee in de concretisering van de informatiebehoefte vanuit uitvoering, beleid en management én in de technische ontwikkeling van registratiesystemen, monitoring en dashboarding.
Bovendien maken wij processen efficiënter met een nuchtere en pragmatische aanpak.

Laatste blogs van onze adviseurs

Lees alle blogs »