All her projects are just a click away

A&O Projecten

Onderzoeken en advies gericht op maatschappelijke thema’s

A&O Projecten

Van Dam & Oosterbaan voert niet alleen onderzoeken en analyses uit, maar zorgt er ook voor dat het beoogde maatschappelijke resultaat wordt gehaald. Een gewaagde uitspraak – maar door onze bewezen projectaanpak merken we keer op keer dat we het verschil maken. Door onze adviezen te verbinden aan jouw dagelijkse uitvoeringspraktijk zijn we snel in staat om samen en integraal de adviezen en aanbevelingen te realiseren. Onze projectaanpak is alles behalve standaard. Door kort cyclisch te werken houden we samen grip en zorgen we voor kennisoverdracht.

Onze adviseurs aan het woord

"Als je een adviseur van Van Dam & Oosterbaan inschakelt, haal je een ambassadeur van datagedreven werken in huis. In deze rol help ik mijn opdrachtgevers om invulling te geven aan de ambities in het sociaal domein en grip te krijgen op de kosten. Ik ben een sparringpartner voor de strategische denkers. In mijn analyses komen de juiste inzichten naar voren. Met de inzichten daag ik ze uit om focus aan te brengen en hun visie om te zetten in concrete projecten. Ik betrek tijdig, op de verschillende niveaus, de benodigde collega's in de organisatie. Zo ontstaat er draagvlak voor de uit te voeren activiteiten en gaan we steeds in afstemming de uitdagingen aan. Ik maak het daarnaast mogelijk om de resultaten te monitoren zodat continu bijgestuurd kan worden."

Sanne Arts | Adviseur

Als adviseur en projectleider binnen Van Dam & Oosterbaan ondersteun ik onze klanten in het optimaliseren van hun dienstverlening binnen het sociaal richting inwoners. Zo ben ik nu bijvoorbeeld bezig met een monitor voor Beschermd Wonen. In mijn rol als projectleider ben ik de gesprekspartner voor de betrokken regiogemeenten en zorg ik voor een draagvlak onder alle betrokken partijen. Daarnaast adviseer en ondersteun ik de klant in het vertalen van de informatiebehoefte naar concrete indicatoren, waarmee de klant in staat wordt gesteld om effectief en meetbaar beleid op te stellen rondom leveranciers- en contractmanagement, bekostiging en financieringsvraagstukken en het organiseren van de toegang.

Wietse de Boer | Sr. Adviseur

Referenties:

Thema's

Thema: Wmo
Thema: Jeugd
Thema: Onderwijs
Thema: MOBW
Thema: Armoede en Schulden
Thema: Veiligheid en Ondermijning
Thema: Participatie

Blijf op de hoogte!

Wij houden jou graag op de hoogte van onze ontwikkelingen. Dat doen we door elk kwartaal een nieuwsbrief te versturen. Vul onderstaand formulier in en meld u aan voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat interessante publicaties uit onze kennisbank, informatie over trainingen, masterclasses en webinars en voorbeelden van relevante datagedreven projecten.