De uitdagingen van een kinderopvang

De kinderopvangbranche heeft een cruciale functie in de Nederlandse samenleving. In de tijd van de ‘intelligente lockdown’ is dit duidelijker dan ooit. De kinderopvang is een plek waar kinderen dagelijks samenkomen, waar ze veilig kunnen spelen en leren. Het is daarom ook geen verrassing dat er hoge eisen worden gesteld aan de kinderopvang. Eisen met betrekking tot de fysieke locatie, met betrekking tot de kwalificaties en competenties van de pedagogisch medewerkers, eisen met betrekking tot het faciliteren van een optimale omgeving.

Voor de datagedreven professional zijn dergelijke eisen, de ‘business rules’, de puzzelstukjes in de doos en de kers op de taart. Voor de kinderopvang zijn deze eisen een fundamenteel onderdeel van de onderneming. Het zijn enerzijds beperkingen, maar anderzijds bieden ze ook mogelijkheden: hoe voldoe je als organisatie ten allen tijden aan de beroepskracht-kind-ratio? Hoe definieer je de bezettingsgraad van je groep of locatie, en hoe optimaliseer je deze? Hoe kun je als organisatie zorgen dat je personeelsbestand zo flexibel en effectief mogelijk inzetbaar is? Deze en andere vragen zullen insiders niet onbekend voorkomen.

Binnen Van Dam & Oosterbaan zien wij dat kinderopvangorganisaties steeds ‘digitaler’ gaan werken. Via apps kunnen ouders hun kind aan- of afmelden en de dagelijkse avonturen van hun kroost nagenoeg in real time volgen. Personeelsplanning en andere HR-activiteiten gaan steeds meer digitaal en via apps. We zien dat organisaties steeds meer belang hechten aan analyses en Business Intelligence-oplossingen, bijvoorbeeld rondom ziekteverzuim. Van Dam & Oosterbaan en Kidsvision realiseren met behulp van professionele bedrijfssoftware een integrale oplossing voor het primaire proces en de gehele bedrijfsvoering.

Tegelijkertijd zien wij ook dat de digitale ontwikkelingen soms sneller lijken te gaan dan de organisatie kan of eigenlijk wil bijbenen. Het is een beetje een open deur intrappen, maar een kinderopvangorganisatie is géén IT-bedrijf. Gelukkig hoeft een kinderopvangorganisatie dat ook niet te worden. Om datagedreven te kunnen werken moet de organisatie echter wel de informatievoorziening goed inrichten en vervolgens onderhouden. In tegenstelling tot wat velen misschien denken is dit iets waarvoor geen harde IT-kennis vereist is, maar juist inhoudelijke kennis en expertise. Iets wat volop aanwezig is binnen deze organisaties.

In de komende blog zullen wij aan de hand van een specifiek en herkenbaar scenario illustreren waarom duidelijke procesafspraken en organisatiestructuren fundamenteel zijn voor effectieve bedrijfsvoering en informatievoorziening. In een derde blog zullen wij het beheer hiervan onder de loep nemen. Wil je ondertussen meer weten wat wij voor een kinderdagverblijforganisatie kunnen betekenen op het gebied van informatievoorziening? Neem dan contact op met Bas Meuffels via 06-21250678.

Deel via
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?