Dymph de Boer Adviseur

Dymph de Boer is als junior adviseur werkzaam bij Van Dam & Oosterbaan. Met een achtergrond in de kwantitatieve sociologie is ze geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en methodes om deze ontwikkelingen te onderzoeken. Ze heeft relevante onderzoekservaring opgedaan middels assisterende onderzoeksfuncties binnen de wetenschap en een onderzoeksbureau. Haar affiniteit met het sociaal domein en data-analyse vormen een goede basis voor het datagedreven beantwoorden van vragen uit de publieke sector.