Erwin Veltman Junior adviseur

Erwin Veltman is als adviseur werkzaam bij Van Dam & Oosterbaan. Erwin heeft een voorliefde voor het creëren van waardevolle inzichten op basis van data. Hij heeft een achtergrond in Sociologie met afstudeerrichting Datamanagement voor beleidsdoeleinden. De afgelopen jaren heeft hij in verschillende functies ervaring opgedaan, waarbij hij altijd een centrale positie innam tussen gebruiker, IT en business. Data-analyse en inzichten geven met een focus op de gebruiker is zijn kracht!