Hannah Kroes Junior Adviseur

Hannah werkt als junior adviseur bij Van Dam & Oosterbaan. Voordat ze werkzaam was bij Van Dam & Oosterbaan heeft zij de Bachelor Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen, en de master Public Administration – Public Management aan de Universiteit Leiden afgerond. Hannah heeft kennis van het Sociaal Domein, met name op de gebieden WMO, Jeugd en Participatie. Binnen deze opdrachten heeft Hannah rapportages gebouwd in IBM Cognos 10 en IBM Cognos 11, ondersteund bij de gegevensoverdracht naar een nieuwe zorgaanbieder en meegewerkt aan een bestuursrapportage Jeugd. Daarnaast heeft Hannah ervaring opgedaan bij een Omgevingsdienst, als beheerder van het inrichtingenbestand. Binnen deze rol heeft ze kennis opgedaan van het gebruiken van verschillende databronnen om het inrichtingenbestand te verrijken. Binnen deze rol heeft ze gewerkt met SBA en Squit 20/20.