Hans Hoekstra Trainer

Hans Hoekstra
hans@vandamoosterbaan.nl
030- 767 21 73

Hans Hoekstra is een professional met veel ervaring binnen diverse overheidsorganisaties en specifiek in het Sociaal Domein. De afgelopen jaren is hij verantwoordelijk geweest voor de transitie en transformatie van de drie decentralisaties Jeugd, Participatiewet en WMO. Hans staat voor vernieuwing en verbinding. Hij is daadkrachtig en resultaatgericht. Als manager en loco-gemeentesecretaris heeft hij een brede blik op het Sociaal Domein, zowel bestuurlijk, beleidsmatig als budgetmatig. Data en de daaruit voortvloeiende informatie spelen voor hem een belangrijke rol.