Inez van de Wiel Adviseur

Inez van de Wiel is adviseur bij van Dam & Oosterbaan. Ze heeft brede kennis in het sociaal domein, waarbij haar focus voornamelijk ligt op het gebied van Jeugd(zorg) en Onderwijs. Inez is goed in het verbinden van cijfers aan beleid, en het toepassen van datagedreven werken in de praktijk. Ook uit het verbinden van mensen haalt Inez veel energie. Al bij veel gemeenten en andere maatschappelijke instellingen heeft ze met succes rollen vervuld als projectleider, beleidsanalist, (datagedreven) beleidsadviseur, onderzoeker en data-analist. In deze rollen kan Inez als bestuurskundige een belangrijke bijdrage leveren aan het analyseren van - en bouwen aan oplossingen voor - maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de transformatie en beheersbaarheid van jeugdzorg.