Joost Kadijk Adviseur

Joost Kadijk is een zeer ervaren professional met uitgebreide ervaring in het Sociaal Domein. Hij heeft veel gemeenten ondersteund in de transitie en transformatie. Naast het inhoudelijk innoveren van het sociaal domein heeft Joost de sturing en monitoring vernieuwd. Naast zijn werk als adviseur voor gemeenten heeft hij als bestuursadviseur bij Beschermd Wonen organisatie gewerkt. Hierdoor heeft hij een brede blik en kan hij zowel vanuit het gemeentelijk als het zorgperspectief redeneren.