Joris Bolder Adviseur

Joris Bolder is adviseur bij Van Dam & Oosterbaan. Hij draait sinds de decentralisaties van 2015 mee in het sociaal domein en is breed georiënteerd. Binnen de rollen van data analist, projectleider backoffice en contractmanager heeft hij zich tot ervaren adviseur ontwikkeld en blijft hij zich met veel plezier inzetten. Joris zoekt de aansluiting met het organisatiebelang altijd zo dicht mogelijk op, om te zorgen dat zijn cijfermatige bijdrages ook leiden tot het behalen van bezuinigings- en kwaliteitsdoelstellingen. Zijn succesformule is het verbinden van collega's van verschillende afdelingen (vaak toegang, beleid, en backoffice), om data-inzichten te delen en gezamenlijk de beste oplossing te implementeren. Joris heeft meerdere grote opdrachten bij diverse gemeenten in Gelderland en Overijssel uitgevoerd en is altijd op de hoogte van landelijke trends en ontwikkelingen.