Auteur: Kim Oude Egberink

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
14 april 2021
Gemeenten zijn nog te terughoudend  Nog te weinig wordt er gebruik gemaakt van datagedreven werken in de combinatie van jeugdhulp en onderwijs. De voornaamste reden hiervoor is de onduidelijkheid als het gaat om privacy van jeugdigen. Een gemiste kans, want het combineren van deze data...
12 februari 2021
Deze week (9 februari 2021) vond het webinar van de VNG plaats over het nieuwe woonplaatsbeginsel. Onze adviseurs Jinke Akkerman, Marloes Janssen en Kim Sommer – Oude Egberink waren erbij en vertellen hun bevindingen. Na een jaar van uitstel wordt op 1 januari 2022 de...
10 september 2020
In de kamerbrief van november 2019[1] wordt omschreven welke wensen er zijn ten aanzien van sturingsinformatie in het jeugdhulpstelsel. Er is behoefte aan meer informatie om goed sturing te kunnen geven aan de jeugdhulp in ons land. Dyslexie, en wel in het bijzonder Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, is...
14 juli 2020
  Wat behandelen we in deze whitepaper? In deze whitepaper lees je meer over de uitdagingen in het onderwijs en de jeugdhulp. In beide werkvelden wordt gestreefd naar het zo optimaal mogelijk ondersteunen van onze jeugdigen. Echter gebeurt dit wel vaak door te kijken door...