Kim Oude Egberink is als adviseur bij Van Dam & Oosterbaan werkzaam na jarenlang (uitvoerend en beleidsmatig) werkzaam te zijn geweest binnen het Sociaal Domein (voornamelijk jeugdzorg). In haar rol als adviseur houdt ze zich graag bezig met onderwerpen op het snijvlak van beleid en uitvoering zoals het woonplaatsbeginsel, rechtmatigheid, samenwerking onderwijs-jeugdhulp, monitoring en rapportages, Zorg&Veiligheid, cliëntervaringsonderzoek en de rol/functie van jeugdprofessionals. Haar kennis van en ervaring in het sociaal domein combineert zij graag met haar liefde voor data-analyse om zo tot gedegen onderbouwde en voor de praktijk bruikbare adviezen te komen. Dit doet zij op een creatieve en pragmatische manier, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen en met aandacht voor de details zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.

Blogs