Kim Oude Egberink Adviseur

Kim Oude Egberink is als adviseur bij Van Dam & Oosterbaan werkzaam na jarenlang (uitvoerend en beleidsmatig) werkzaam te zijn geweest binnen het sociaal domein (jeugdzorg). Haar kennis van en ervaring in het sociaal domein combineert zij graag met haar liefde voor data-analyse om zo tot gedegen onderbouwde en voor de praktijk bruikbare adviezen te komen. Dit doet zij op een creatieve en pragmatische manier, met aandacht voor de details zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.