Niels van Dijk is als Young Professional werkzaam bij Van Dam & Oosterbaan en heeft de opleiding Beleidssociologie afgerond aan de Radboud Universiteit. Hij is sterk kwantitatief opgeleid waardoor hij oog heeft voor het gebruiken en het juist interpreteren van cijfers. Niels heeft ervaring met het uitvoeren van data-analyses en het schrijven van beleidsadviezen. Bij Van Dam & Oosterbaan werkt Niels voornamelijk aan projecten op het gebied van Business Intelligence. Zo houdt hij zich bezig met het bouwen van rapportages in Power BI die zich richten op het sociaal domein. Tevens heeft hij een wijkscan ontwikkeld voor een overheidsinstelling. Middels deze projecten heeft hij overheidsinstellingen geholpen inzicht te krijgen in de aanwezige data. Niels levert een bijdrage aan het bieden van datagedreven inzichten om organisaties zo optimaal mogelijk te laten renderen.

Blogs