Peter Frans Oosterbaan Sr. Adviseur

Peter Frans Oosterbaan is een analytische adviseur op het gebied van informatiemanagement, data-analyses en financiën binnen het sociaal domein. Hij heeft affiniteit met IT en financiën en heeft inhoudelijke kennis van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Samen met een compagnon heeft Peter Frans een web-based monitor en dashboard ontwikkeld waarin enkele gemeenten dagelijks hun maatschappelijke resultaten binnen het sociaal domein monitoren.