Samira Bogerd Young Professional

Samira Bogerd is werkzaam als Young Professional bij Van Dam & Oosterbaan. Samira heeft de master Contemporary Social Problems afgerond aan de Universiteit Utrecht. Gedurende haar opleiding heeft zij zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksvaardigheden opgedaan. Met haar brede interesse voor sociale vraagstukken zet zij zich graag in voor diverse thema’s, zoals jeugd, onderwijs en veiligheid. Samira heeft ervaring met het uitvoeren van data-analyses binnen het sociaal domein. Daarnaast heet zij heeft onderzoek gedaan naar het borgen van de kwaliteit van Jeugdhulp.