Auteur: Sanne Arts

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
3 juni 2021
  De wens om te besparen en te bezuinigen op de uitgaven vanuit de Jeugdwet Grip op de zorg(uitgaven) vanuit de Jeugdwet! Dat is de wens van vrijwel elke gemeente. De uitgaven zijn gestegen van 3,6 miljard in 2015 naar 5,4-5,6 miljard in 2019, zie...
5 juli 2019
Veel gemeenten kampen met grote tekorten in het sociaal domein. In deze blog ga ik in op de volgende vraag: moeten gemeenten nastreven om (zo) veel (mogelijk) zorgaanbieders te contracteren? Of moeten ze juist een (strenge) selectie van zorgaanbieders contracteren en een meer intensieve samenwerking...
25 februari 2019
In twee blogs bespreek ik twee voorbeelden van publieke organisaties die data science inzetten. Op welke manier zetten ze data science in en waar lopen ze tegenaan? Door deze vragen te beantwoorden verschaf ik inzicht in wat de beperkingen en randvoorwaarden zijn van het succesvol...
18 februari 2019
In de komende twee blogs bespreek ik twee voorbeelden van publieke organisaties die data science inzetten om te voorspellen. In deze eerste blog bespreek ik het voorbeeld van Orionis, een gemeenschappelijke organisatie van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Zij zet software in om bijstandsfraude...
21 januari 2019
Sinds 2015 zijn verschillende samenwerkingsverbanden van gemeenten op het gebied van inkoop van jeudgzorg uiteengevallen. Waarom stappen gemeenten uit deze samenwerkingsverbanden? En hoe kan data- en informatiegedreven werken de samenwerking ondersteunen en daarmee (onnodige) fragmentatie van het inkooplandschap voorkomen? Hoe is het inkooplandschap van jeugdzorg...
26 december 2018
Data- en informatiegedreven werken is trending in gemeenteland. Veel gemeenten zetten in op het ontwikkelen van de benodigde stuurinformatie. Maar… niet iedereen is even enthousiast. Herkenbaar? In dit blog ga ik in op twee misvattingen die (potentiële) gebruikers van stuurinformatie kunnen hebben over data- en...

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?