Auteur: Sanne Arts

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
20 oktober 2022
Op Prinsjesdag presenteert de Rijksoverheid haar begroting. Op basis daarvan maakt ze bekend wat dit betekent voor de bijdrage die de gemeenten krijgen van de Rijksoverheid. Dit doet ze via de septembercirculaire. In deze blog staan we stil bij de verschillende type inkomsten van een...
13 september 2022
Het belang van goede bedrijfsvoering (pdf) De afdeling bedrijfsvoering wordt ook wel het organiserend ‘hart’ van iedere gemeente genoemd. Essentieel voor een gezonde organisatie en fundamenteel voor het realiseren van de doelstellingen. Van Dam & Oosterbaan, ambassadeur van datagedreven werken, helpt gemeenten bij het beheersen,...
21 oktober 2021
In dit artikel komen in vogelvlucht de belangrijkste ontwikkelingen voor gemeenten voor het beschermd wonen langs. Binnen vijf minuten weet jij meer over de inhoudelijke en financiële doordecentralisatie, de overgang van een historische naar een objectieve verdeling van de financiële middelen en het nieuwe woonplaatsbeginsel.  ...
3 juni 2021
  De wens om te besparen en te bezuinigen op de uitgaven vanuit de Jeugdwet Grip op de zorg(uitgaven) vanuit de Jeugdwet! Dat is de wens van vrijwel elke gemeente. De uitgaven zijn gestegen van 3,6 miljard in 2015 naar 5,4-5,6 miljard in 2019, zie...
5 juli 2019
Veel gemeenten kampen met grote tekorten in het sociaal domein. In deze blog ga ik in op de volgende vraag: moeten gemeenten nastreven om (zo) veel (mogelijk) zorgaanbieders te contracteren? Of moeten ze juist een (strenge) selectie van zorgaanbieders contracteren en een meer intensieve samenwerking...
25 februari 2019
In twee blogs bespreek ik twee voorbeelden van publieke organisaties die data science inzetten. Op welke manier zetten ze data science in en waar lopen ze tegenaan? Door deze vragen te beantwoorden verschaf ik inzicht in wat de beperkingen en randvoorwaarden zijn van het succesvol...