Blog

Werken bij Van Dam & Oosterbaan: Interview met Hannah Kroes

Mijn naam is Hannah Kroes, en sinds mei 2019 ben ik werkzaam bij Van Dam & Oosterbaan. Als junior consultant binnen team Business Intelligence (BI) doe ik opdrachten waarbij ik rapportages en dashboards ontwikkel in verschillende BI-tools, data analyses doe voor klanten en meedenk over het gebruik en de inrichting van nieuwe applicaties.   Hoe ben je bij VDO terecht gekomen?  Tijdens mijn studie ben ik er achter gekomen dat ik data analyse en kwantitatief onderzoek erg…
Lees meer »

Werken bij Van Dam & Oosterbaan: Interview met Samira Bogerd

Collega Samira Bogerd is sinds februari young professional bij Van Dam & Oosterbaan. Samen met drie andere collega young professionals volgt ze het Young Professional Programma.  Het Young Professional Programma is een éénjarig programma voor pas-afgestudeerden met affiniteit voor datagedreven werken én maatschappelijke vraagstukken. Het programma is een combinatie van leren en werken: de young professionals gaan aan de slag met verschillende opdrachten binnen o.a. gemeenten…
Lees meer »

Verzuim van personeel leidt tot omvallen organisaties; het belang van informatie!

Dit was de alarmerende boodschap van een nieuwsbericht dat ons bereikte via de NOS: ‘Sluiting dreigt voor veel kinderdagverblijven’ [1]. Een boodschap die bij mij in het oog springt, omdat we als organisatie sinds een jaar actief zijn in het ondersteunen van kinderdagverblijven bij het sturen op informatie in de vorm van het ontwikkelen van…
Lees meer »

De ​5 beste tips voor Contractmanagers in het Sociaal Domein

Gemeenten hebben contractmanagers in alle vormen en maten. Soms zijn het perfectionistische archivisten die ‘de lade met contracten’ beheren, scherp op iedere aflooptermijn en op de volledigheid van bijlagen. Maar meestal, en ​zeker in het Sociaal Domein, verloopt hun taak iets… chaotischer. Bestuurders willen weten of de begroting gehaald wordt. Wie verzamelt daarvoor de financiële productie-overzichten…
Lees meer »

Meer zicht op Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED); aanbevelingen voor de praktijk

In de kamerbrief van november 2019[1] wordt omschreven welke wensen er zijn ten aanzien van sturingsinformatie in het jeugdhulpstelsel. Er is behoefte aan meer informatie om goed sturing te kunnen geven aan de jeugdhulp in ons land. Dyslexie, en wel in het bijzonder Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, is één van onderwerpen waarover de wens is uitgesproken…
Lees meer »

Visualiseren van data

Een goede visualisatie van data kan enorm kan helpen bij het creëren van begrip en inzicht. Maar, zoals vorige week bleek bij het in beeld brengen van de lonen in het onderwijs in het NOS journaal, is het maken van een goede visualisering van data niet altijd zo makkelijk als het lijkt. Ondanks dat ik dagelijks…
Lees meer »

De behandeling van bezwaarschriften in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Omdat Nederland getroffen is door het coronavirus heeft het kabinet op 17 maart 2020 het noodpakket banen en economie aangekondigd. Dit noodpakket bestaat uit diverse maatregelen, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, oftewel de Tozo. Deze regeling ‘hangt’ onder de Participatiewet en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Voor de Tozo is…
Lees meer »

Het Young Professional Progamma: een iets ander jaar…

In februari is de tweede lichting Young professionals gestart! Deze groep bestaat uit vier ambitieuze starters met een achtergrond in o.a. sociologie en bestuurskunde. Ze volgen bij Van Dam & Oosterbaan gedurende één jaar een intern opleidingstraject en gaan tegelijkertijd aan de slag met opdrachten bij o.a. gemeenten en kinderopvangorganisaties. Het doel? Organisaties helpen om…
Lees meer »

Hoe zet je medewerkers op een slimme manier in? Twee andere belangrijke lessen die ik leerde over capaciteitsmanagement

Hoe zet je medewerkers op een slimme manier in?Twee andere belangrijke lessen die ik leerde over capaciteitsmanagement Een paar jaar geleden ben ik afgestudeerd in het thema “capaciteitsmanagement”. Het doel van capaciteitsmanagement is het (op een slimme manier) in balans brengen van vraag en aanbod. Het gaat dan om de vraag naar een product of…
Lees meer »

Hoe zet je medewerkers op een slimme manier in? Twee belangrijke lessen die ik leerde over capaciteitsmanagement

Een paar jaar geleden ben ik afgestudeerd in het thema “capaciteitsmanagement”. Het doel van capaciteitsmanagement is het (op een slimme manier) in balans brengen van vraag en aanbod. Het gaat dan om de vraag naar een product of dienst en het aanbod van middelen om het product of dienst tot stand te laten komen. Capaciteit…
Lees meer »