Toen wij een half jaar geleden de whitepaper beheersmaatregelen Jeugdhulp & Wmo deelden, kregen wij veelvuldig de vraag of we ook stil konden staan bij de kwaliteitsbevordering. Daarom zijn wij de afgelopen maanden druk bezig geweest met het opstellen van de whitepaper: Kwaliteitsmaatregelen Jeugdhulp. De bundel wordt continu doorontwikkeld aan de hand van nieuwe inzichten en ervaringen. Met trots kunnen we mededelen dat de eerste versie nu een feit is.

Sinds de decentralisaties in 2015 kampen veel gemeenten met tekorten in het sociaal domein, onder andere in de jeugdzorg. Deze tekorten zorgen ervoor dat veel gemeenten grip proberen te krijgen op de zorgkosten. Van Dam & Oosterbaan heeft reeds mogelijke beheersmaatregelen voor het sociaal domein in kaart gebracht. De focus op de beheersing van de zorgkosten mag echter niet de kwaliteit van de zorg benadelen. Daarom is het van belang om, naast het inzetten van beheersmaatregelen, ook in te zetten op kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg.

Om gemeenten te ondersteunen bij deze kwaliteitsverbetering heeft Van Dam & Oosterbaan de whitepaper Kwaliteitsmaatregelen Jeugdhulp ontwikkeld. Deze geeft een overzicht van maatregelen die getroffen kunnen worden om de kwaliteit van de jeugdzorg te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast laten we zien hoe interessante data-analyses inzicht kunnen geven in hoe de  kwaliteit van zorg vastgesteld kan worden en geven we handvatten om deze kwaliteit te verbeteren.

Dit whitepaper is geschreven aan de hand van zes actielijnen uit het actieprogramma Zorg voor Jeugd. Hierdoor geeft deze bundel een handig overzicht van maatregelen die getroffen kunnen worden binnen dit landelijke actieprogramma.

Benieuwd? Download hier gratis het whitepaper!

Over mij

Sinds februari ben ik werkzaam bij Van Dam & Oosterbaan. Ik volg hier het Young Professional Programma. Tijdens dit programma word ik opgeleid in zowel technische zaken als Excel en Power BI, maar krijg ik ook trainingen om mijn inhoudelijke kennis en adviesvaardigheden te vergroten. Daarnaast ben je als Young Professional ook gewoon aan het werk bij opdrachten voor gemeenten en andere publieke organisaties. Mijn eerste maanden bij Van Dam & Oosterbaan zijn mij erg goed bevallen en ik hoop in de toekomst nog veel gemeenten en andere organisaties te kunnen voorzien van datagedreven beleidsadvies. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze blog of naar aanleiding van het whitepaper, neem dan contact met mij op!

Deel via
Auteur

Samira Bogerd