Deel dit artikel

Interview met Inez van de Wiel

Collega Inez van de Wiel begon als een van de eerste werknemers bij Van Dam & Oosterbaan. Waarom koos zij voor Van Dam & Oosterbaan? Wat zijn haar ambities? Welke ideeën heeft zij over data gestuurd werken?

Hoe ben je bij Van Dam & Oosterbaan terechtgekomen? En waarom heb je ervoor gekozen om bij Van Dam & Oosterbaan te gaan werken?

Ik had in een LinkedIn bericht gedeeld dat ik was afgestudeerd, het type functies waar ik geïnteresseerd in was en het vakgebied. Peter Frans Oosterbaan had mijn bericht voorbij zien komen en hierop gereageerd. Vier dagen later had ik een kennismakingsgesprek. In dat gesprek kwam ik er pas achter dat Van Dam & Oosterbaan toen nog maar uit twee mensen bestond! Namelijk Peter Frans en Ernstjan.

Tijdens het gesprek was er een klik… maar daarna rezen er bij mij wel een aantal vragen. Was het voor mij wel slim om bij een start up te gaan werken? Zou ik nog andere collega’s krijgen? Waar begin ik aan? Hoewel sommige mensen hierdoor zouden gaan twijfelen, werd ik juist enthousiast! Het leek me een uitdaging om mee te helpen bouwen aan een bedrijf. Ik voelde me meteen intrinsiek gemotiveerd. Voor mij een uitgelezen kans om te helpen een bedrijf uit de grond te stampen!

Ik heb zelf bestuurskunde gestudeerd, vandaar dat werken in de publieke sector en het sociale domein me erg aansprak. Tijdens mijn studie heb ik voor de data kant gekozen. Dit heeft over het algemeen een stoffig imago. Mijn mede studenten dachten vaak: “dit gaat me nooit lukken” en “wat een saaie droge stof”. Dat vond ik juist helemaal niet! Met data kan je dingen écht tastbaar maken, data is in mijn ogen helemaal niet stoffig. Een baan bij Van Dam & Oosterbaan was voor mij de kans om mijn liefde voor data te combineren met de inhoud. Ik geloof er namelijk in dat data de toekomst heeft.

Wat zijn je ambities bij Van Dam & Oosterbaan?

Dit is een vraag waar ik elke dag mee bezig ben. Ik ben erg ambitieus en wil graag doorgroeien, zodat mijn werk altijd uitdagend blijft. Deze uitdaging vind ik enerzijds door meer verantwoordelijkheden te krijgen en anderzijds door expert te zijn op bepaalde inhoudelijke thema’s.

Hoe ik het nu voor me zie zou ik daarom niet zo snel kiezen voor een rol als manager waarbij je het gros van de dag de mensen en middelen op de juiste plek aan het zetten bent. Zonder daarbij enig idee te hebben wat er in de inhoudelijke thema’s speelt. Toch haal ik er wel plezier uit om projecten te managen, een projectteam te coördineren en hiervoor ook de verantwoordelijkheden te dragen. Daarbij komt dat Van Dam & Oosterbaan gelukkig ook geen managers zijn, aangezien het geen hiërarchisch bureau is.

Dit samen maakt dat ik voor mijzelf dan ook meer een rol weggelegd zie als een inhoudelijk projectleider. Ik vind het heel belangrijk dat je als leidinggevende nog steeds snapt waar de business/het project over gaat.

Wat zijn actuele (maatschappelijke) thema’s/projecten waar je graag mee aan de slag zou willen gaan?

Ik heb een voorliefde voor maatschappelijke thema’s waarbij je de mens in de maatschappij ziet. Bijvoorbeeld thema’s als jeugd, participatie en onderwijs. Vooral onderwijs, ik geloof namelijk dat goed onderwijs maakt dat kinderen kansen krijgen in de maatschappij. Onderwijs is daarnaast ook de knop waar je aan kunt draaien om op vele andere vlakken in de toekomstproblemen te voorkomen. Wat ik mooi vind aan mijn werk is dat ik met mijn data analyses én de inhoudelijke kennis van de beleidsmedewerkers tot de juiste informatie gedreven keuzes kan komen.

Andere thema’s die ik interessant vind zijn burgerinitiatieven. Het idee van een civil society, geloven in de kracht van de burger. Ik ben ervan overtuigd dat hier ook mooie kansen liggen voor data analyses! Je zou bijvoorbeeld kunnen analyseren op welke plekken burgerinitiatieven van de grond komen. Welke randvoorwaarden zijn nodig om ze tot een succes te maken? Je zou dit kunnen onderzoeken door nieuwe data te vergaren, maar ook via open data.

Met wat voor projecten houd je je momenteel bezig?

Dan komen we meteen weer terug bij onderwijs! Ik heb onlangs samen met een opdrachtgever een proces doorlopen die de jeugdhulp per school zichtbaar maakt. Dit maakten we mogelijk door onderwijsgegevens aan jeugdhulpgegevens te koppelen, uiteraard binnen de kaders van de AVG. Dit maakt inzichtelijk door welke verwijzers op scholen veel wordt verwezen. Welke type zorg wordt ingezet op welke scholen, welke aanbieders rondlopen op scholen en welke kosten hieraan verbonden zijn! Gezien de huidige ontwikkelingen – in heel Nederland zie je steeds meer onderwijs gerelateerde jeugdhulp – is dit een heel interessant onderzoek. Op basis van de cijfers die ik uit de data haal weet de beleidsmedewerker precies welke gesprekken op welke school gevoerd moeten worden. De beleidsmedewerker riep meteen dat we het ei van Columbus hebben uitgevonden!

Heb je nog een tip die je wilt meegeven?

Ik stel voor veel opdrachtgevers die pilots hebben gedraaid effectenanalysen en businesscases op. De vraag die hierbij centraal staat is: wat voor effecten van de pilot zien we, en welke kosten zijn ermee bespaard? Mijn tip is om vóór de start van een pilot een data-analist te betrekken bij het proces. Het is cruciaal om voor de start van een pilot te bedenken wat je wilt weten. Wat wil je er uiteindelijk uit kunnen halen? Op basis van welke informatie kan je beleid waar nodig nog aanscherpen/bijsturen? Dat bepaalt namelijk ook wat je moet registreren. En nog belangrijker: hoe gaan we dat dan registreren? In het proces vooraf aan de pilot kun je al de brug slaan tussen de data en de inhoud!

Het komt nu toch nog vaak voor dat ik achteraf, als de pilot al afgelopen is, veel vragen krijg die ik niet kan beantwoorden. Waarom niet? Omdat dat niet gemeten is! En dat is zonde, want er is niets mooier dan met een effectenonderzoek of businesscase een bijdrage te kunnen leveren aan het verder uitrollen van innovatieve pilots!