Kennisbank

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.

Whitepapers

9 maart 2022
Het thema Veiligheid is een complex terrein om datagedreven werken in de praktijk te brengen. Dit zien we ook echt terug. Anders dan in het Sociaal Domein of andere gemeentelijke domeinen, waar datagedreven werken is ingeburgerd, wordt op het thema Veiligheid door gemeente doorgaans geëxperimenteerd...
10 februari 2022
Sommige volwassenen kunnen door problematiek of stoornissen niet meer thuis wonen. Voor deze volwassenen bestaat de mogelijkheid om met begeleiding in een instelling of met een wooninitiatief in een kamer te wonen en te participeren in dagbesteding. Dit is beschermd wonen. Vanuit de Wet Maatschappelijke...
29 september 2021
Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van de decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen, waardoor hulpvragen eerder opgepakt kunnen worden en kosten bespaard kunnen worden...

Artikelen

12 mei 2022
Als gemeente beschik je over een schat aan data en wordt het belang steeds groter om data-gestuurd te werken. Veel gemeenten hebben daarom de hulp ingeroepen van data-analisten. Zij voeren analyses uit met focus op het structureren, integreren, analyseren, presenteren en visualiseren van data. Maar...
28 april 2022
“Criminelen kunnen veel te gemakkelijk over de rug van kwetsbare patiënten een handeltje in de zorg beginnen om er zelf rijk van te worden.” Aldus onderzoek van RTL Nieuws in samenwerking met Graydon over zorgfraude. Uit dit onderzoek blijkt dat er in Nederland zeker 560...
25 maart 2022
Het is bijna zover! Nog een maand te gaan en de Wet open overheid (Woo) is realiteit voor gemeenten, provincies, waterschappen en andere bestuursorganen van ons land. Het is een resultaat van een lang gekoesterde wens om de overheid transparanter te maken en onze bestuurscultuur...

Blogs

28 april 2022
Lees het hele artikel Risicogericht toezicht als oplossing milieucriminaliteit? (pdf) Afgelopen zomer kopte de Algemene Rekenkamer: ‘Aanpak milieucriminaliteit is tasten in het duister’. Het blijkt lastig om de juiste gegevens voor de aanpak van milieucriminaliteit beschikbaar te stellen. Hierdoor is de aanpak van milieucriminaliteit, oftewel...
25 februari 2022
Lees het hele artikel Wat sla je op? (pdf) Wat doe je als de hoeveelheid data die je in je systeem of applicatie kan zetten zó groot is, dat het invullen en bijhouden hiervan meer kost dan het je oplevert? Dan wordt het tijd meer...
3 februari 2022
Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen uit het regeerakkoord, hier moet je als gemeente rekening mee houden Door Maggie Koetzier en Sharona Jansen Lees het hele artikel (pdf) In het nieuwe regeerakkoord staan verschillende ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen waar het kabinet de komende regeerperiode extra geld voor uittrekt. De meest opvallende: de...

Projecten

11 maart 2022
Veiligheid in Eindhoven. Het was de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Met een toenemend aantal rellen en demonstraties maar ook krantenkoppen als ‘Porsche en vriezer vol drugs: actieteam trekt 140 garageboxen in Eindhoven open’. Welke rol spelen data hierin? Collega Remco Korving, senior adviseur...
10 november 2021
In opdracht van de gemeente Breda in haar rol als centrumgemeente heeft van Dam & Oosterbaan de monitor Beschermd Wonen ontworpen, ontwikkeld en gebouwd. De wens van de gemeenten is om meer grip te krijgen en sturing te hebben op de ontwikkelingen die spelen in...
20 mei 2021
“Beleid spreekt Latijn en wij als ontwikkelaars spreken Chinees. Dan moet jij wel Arabisch spreken, want dat ligt in het midden”. De gemeente Nijkerk heeft in 2019 een routekaart opgesteld om in 2050 als gemeente energieneutraal te zijn. In de routekaart zijn een aantal doelen...

Vragen?

Heb jij naar aanleiding van een van de artikelen/whitepapers/blogs of projecten vragen?
Neem dan contact met ons op.