Voorkom personeelstekort, werkdruk en verzuim in de kinderopvang

Kinderopvang-organisaties kampen met een groot tekort aan personeel. Een nijpende situatie met ingrijpende gevolgen voor ouders, kinderen én medewerkers. Daarnaast is er sprake van hoog ziekteverzuim (mede als gevolg van corona) en neemt de uitstroom door vergrijzing toe. Dit leidt tot toenemende wachtlijsten en vermindering van het aantal beschikbare kindplaatsen op locaties.

Een directe oplossing op korte termijn is lastig. Daarentegen zijn oplossingen op lange termijn wel denkbaar, maar daar moet tijdig mee worden gestart. Dat vraagt inzicht in verwachte ontwikkelingen en daar hebben we het Prognosemodel Kinderopvang voor ontwikkeld.

Prognosemodel Kinderopvang - Krijg inzicht in toekomstige ontwikkelingen

Met behulp van het prognosemodel kinderopvang krijg je in inzicht in de toekomstige ontwikkelingen aan de hand van verschillende scenario’s. Zo wordt inzichtelijk wat de verwachtingen zijn. Het model maakt een voorspelling van de vraag naar kinderopvang op basis van demografische ontwikkelingen in de omgeving.


De bijbehorende vraag naar personeel wordt afgezet tegen de verwachte uitstroom waardoor de vacatureruimte wordt berekend. Via het model kun je ook verschillende scenario’s doorrekenen waardoor je de toekomst kunt voorspellen. Daarmee krijg je bijvoorbeeld antwoord op vragen als: Wat gebeurt er met de kinderopvang als het gratis wordt? Of; wat zijn de effecten van ziekteverzuim?

Dit model helpt kinderopvangorganisaties bij het maken van een betrouwbare inschatting over de kindbezetting en personeelsbehoefte in de toekomst. Het prognosticeren van de vraag helpt organisaties bij het maken van strategische keuzes. Voldoen de huidige locaties aan de huidige populatie in een wijk? Het is één van de vele vragen waar je als organisatie op wilt anticiperen.

Begin met een structurele oplossing

We nemen vrijblijvend contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Dit levert het prognosemodel je op

Het prognosemodel verschaft inzicht en onderbouwt verwachtingen op basis van cijfers en feiten. Het combineren van historische data en openbare databronnen geeft een prognose tot 10 jaar vooruit.   

Het functionele dashboard voorspelt: 

De vraag naar kinderopvang 
Verwachte kindbezetting
Personeelsbehoefte 

In de praktijk

Stel: Kinderopvang X verwacht over 5 jaar een personeelstekort van 35% vanwege uitstroom (dat blijkt uit het prognosemodel) maar ze willen ook nieuwe locaties in nieuwbouwwijken openen. Dankzij deze informatie start Kinderopvang X een campagne voor het werven van nieuw personeel én de opvang gaat samenwerken met een mbo-opleiding voor pedagogisch medewerkers. Doordat ze tijdig anticiperen op de behoefte, voorkomen ze zo personeelstekort, een hoge werkdruk en zelfs verzuim. Voldoende personeel leidt tot een hogere kindbezetting en op de lange termijn tevreden ouders.   

Dankzij het prognosemodel word je als organisatie wendbaarder, efficiënter en bespaar je uiteindelijk geld en tijd.  

Meer weten?

Interesse in het model en wil je weten wat het voor jouw organisatie kan betekenen? 

Neem dan contact op met: Harm Nico Plomp 

Harmnico.plomp@vandamoosterbaan.nl | 06 42 20 73 30 

Organisaties die wij helpen:

Blijf op de hoogte!

Wij houden jou graag op de hoogte van onze ontwikkelingen. Dat doen we door elke maand een nieuwsbrief te versturen. Vul onderstaand formulier in en meld je aan voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat interessante publicaties uit onze kennisbank, informatie over trainingen, masterclasses en webinars en voorbeelden van relevante datagedreven projecten.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.