Door de grote hoeveelheid data, de uiteenlopende belangen en het gebrek aan overzicht kan het lastig zijn om de juiste informatie te visualiseren. Op basis van onze ervaringen hebben wij een masterclass opgezet om hier structuur in aan te brengen.

Wij helpen organisaties datagedreven te werken!
Van Dam & Oosterbaan ondersteunt bijna 40 gemeenten met het verder op orde brengen van hun informatiehuishouding. Onze ervaring, kennis en expertise hebben we ondergebracht in een reeks praktische Masterclasses waarin we ons toespitsen op het nut van datagedreven werken binnen verschillende beleidsterreinen (Jeugddomein, Veiligheid & Ondermijning, en Wmo & Beschermd wonen). Naast de koppeling naar de verschillende beleidsterreinen is er een masterclass ontwikkeld gefocust op dashboarding.

Masterclass dashboarding
Deze masterclass neemt BI professionals mee in mogelijkheden rondom dashboarding. Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op de mogelijkheden die de BI professional heeft om een dashboard verder door te ontwikkelen. We zullen stapsgewijs een dashboard ontwikkelen. We beginnen met een dataset en eindigen met een voorschrijvende analyse.

Programma  
De Masterclass Dashboarding bestaat uit twee delen.  

Theorie

Praktijk

(Door)ontwikkelen dashboard, aan de hand van:

Elke fase zul je in groepjes met andere deelnemers ideeën uitwisselen om een stap verder te komen. Vervolgens delen we deze uitkomsten in de groep, waarna wij delen hoe wij dit zouden oppakken.

Wat levert het op? 
Aan het einde van de Masterclass: 

Voor wie is deze Masterclass bedoeld? 
Aan deze Masterclass heb je het meest als je een rol vervult als data analist, business analist, onderzoeker of controller. Daarnaast is deze masterclass geschikt als je leiding geeft aan data analisten, business analisten, onderzoekers of controllers. 

Praktische Informatie

Vorm
Online, via Teams.

Datum
De online masterclass werd gegeven in het najaar van 2020. Er zullen nieuwe data volgen voor 2021. Daarnaast bieden we de masterclass Incompany aan. We overleggen de datum dan samen met jou.

Duur
Circa 2 uur.

Groepsgrootte
Maximaal 15 deelnemers.

Trainer(s)
De Masterclass Dashboarding wordt gegeven door Fianne Blaak (BI consultant) en Ernstjan van Dam (senior adviseur).

Locatie
Online, via Teams.

Kosten
Deelname aan de masterclass bedraagt €49,- (exclusief BTW) per persoon.

Vragen of contact?
Heb je vragen over de masterclass en/of de inschrijving neem dan contact op met Selina Tomur via 085 112 4371 of academy@vandamoosterbaan.nl.