Organisaties hebben steeds meer data tot hun beschikking. De uitdaging ligt in het optimaal gebruik maken van deze data, zodat deze bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van beslissingen binnen de organisatie. Hoe overtuig je mensen binnen je organisatie van het belang van data? En hoe kun je datagedreven werken zo goed mogelijk invoeren in je organisatie? 

Wij helpen organisaties datagedreven te werken! 
Van Dam & Oosterbaan ondersteunt bijna 40 gemeenten met het verder op orde brengen van hun informatiehuishouding. Onze ervaring, kennis en expertise hebben we ondergebracht in een reeks praktische Masterclasses waarin we ons toespitsen op het nut van datagedreven werken binnen verschillende beleidsterreinen (Jeugddomein, Veiligheid & Ondermijning, en Wmo & Beschermd wonen). 

Masterclass Datagedreven werken binnen het Jeugddomein
Veel gemeenten in Nederland hebben sinds de decentralisaties in 2015 te maken met tekorten in het sociaal domein. Met name de tekorten op Jeugdzorg lopen enorm op. Gemeenten ondernemen tweeledig actie: enerzijds door een beroep te doen op de rijksoverheid voor ruimere budgetten. Anderzijds door met beheersmaatregelen in het sociaal domein meer grip te krijgen op de zorgproductie- en kosten. De kwaliteit van zorg mag echter niet ondersneeuwen onder het “geweld” van kostenbeheersing. Door data te gebruiken als instrument, is het mogelijk om tot beter onderbouwde beleidskeuzes en besluitvorming te komen. In zowel kostenbeheersing als het bieden van kwaliteit. Maar hoe ga je als organisatie datagedreven te werk? Voor welke beleidsmatige doeleinden kun je de data in jouw gemeente nu inzetten? En hoe maak je de juiste vertaling van data naar beleid? 

In deze Masterclass nemen we je mee in het datagedreven werken in het Jeugddomein. We laten zien hoe je met datagedreven werken grip op kosten krijgt én tegelijkertijd kan sturen op kwaliteit. 

Programma 
De Masterclass Datagedreven werken binnen het Jeugddomein is een introductie in datagedreven werken en bestaat uit twee delen. 

1. Algemeen deel 

We zullen in dit geheel ook de link leggen naar de AVG, de informatiebehoefte van een organisatie en het nut en de werking van dashboards. 

2. Themagerichte deel: Jeugd 

Wat levert het op? 
Aan het einde van de Masterclass: 

Voor wie is deze Masterclass bedoeld? 
Aan deze Masterclass heb je het meest als je je met cijfers bezig houdt binnen het Jeugddomein. Bijvoorbeeld in een beleidsfunctie of een technische functie. Of als je je herkent in één van de volgende functies: Directeur, Teammanager, Strateeg, Projectleider Sociaal Domein, Beleidsmedewerker Sociaal Domein, Informatiemanager, BI-Ontwikkelaar, Adviseur Informatievoorziening. 

Praktische Informatie 

Vorm
Online via Teams 

Datum
De online masterclass werd gegeven in het najaar van 2020. Er zullen nieuwe data volgen voor 2021. Daarnaast bieden we de masterclass Incompany aan. We overleggen de datum dan samen met jou.

Duur
Circa 1,5 uur. 

Groepsgrootte 
Maximaal 15 deelnemers. 

Trainer(s)
De Masterclass Datagedreven werken binnen het Jeugddomein wordt gegeven door Inez van de Wiel (adviseur) en Kim Oude Egberink (adviseur). 

Locatie
Online via Teams 

Kosten
Deelname aan de masterclass bedraagt €49,- (exclusief BTW) per persoon. 

Vragen of contact? 
Heb je vragen over de masterclass en/of de inschrijving neem dan contact op met Selina Tomur via 085 112 4371 of academy@vandamoosterbaan.nl