Op dit moment liggen de verantwoordelijkheden en middelen voor Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) bij de centrumgemeenten, die zorgen voor afstemming met onderliggende gemeenten en regio’s. De geplande doordecentralisatie, waarbij de beschikbare middelen worden toegewezen aan de onderliggende gemeenten, zorgt ervoor dat gemeenten in korte tijd inhoudelijk en organisatorisch moeten worden klaargestoomd. Voor de meeste gemeenten vormt dit een grote uitdaging. Gemeenten hebben steeds meer data tot hun beschikking. De uitdaging ligt in het optimaal gebruik maken van deze data. Maar hoe kom je van al die data tot informatie waar je écht wat mee kan?

Wij helpen organisaties datagedreven te werken! 
Van Dam & Oosterbaan ondersteunt bijna 40 gemeenten met het verder op orde brengen van hun informatiehuishouding. Onze ervaring, kennis en expertise hebben we ondergebracht in een reeks praktische Masterclasses waarin we ons toespitsen op het nut van datagedreven werken binnen verschillende beleidsterreinen (Jeugddomein, Veiligheid & Ondermijning, en Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen). 

Masterclass Datagedreven werken binnen MO/BW
De taak Beschermd Wonen wordt na het besluit tot uitstel in december 2020 naar verwachting in 2023 verder gedecentraliseerd en wordt daarmee de taak van de regiogemeenten. De Maatschappelijke Opvang wordt in deze transitie nog niet meegenomen. Gemeenten staan nu voor verschillende keuzes betreft de transitie en transformatie van deze twee taken. Met welke vraagstukken krijgen gemeenten te maken? En met welke vraagstukken moet de gemeente snel aan de slag? Zo zijn er financiële en juridische vraagstukken, de zorginkoop moet opnieuw doorlopen worden en er moeten mogelijk organisatorische veranderingen plaatsvinden.

Er wordt veel data verzameld, maar de sleutel ontbreekt om de data te ontsluiten en te vertalen naar informatie. Een gedegen impactanalyse en datagedreven aanpak biedt uitkomst door inzicht te geven in de gevolgen en helpt gemeenten bij het nemen en onderbouwen van operationele en strategische beslissingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in en rondom de organisatie aanwezige kennis en data.

Programma
De Masterclass Datagedreven werken binnen MO/BW bestaat uit twee delen;

1. Algemeen deel 

We vertellen kort iets over Van Dam & Oosterbaan en onze kijk op datagedreven werken. Dit doen we aan de hand van ons theoretisch model dat bestaat uit de 5 pijlers om tot datagedreven weken te komen; data, handeling, koers, ontwikkeling en technologie.

2. Themagerichte deel: MO/BW 

Vervolgens nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen rondom de doordecentralisatie MO/BW. We gaan in op hoe een impactanalyse inzicht geeft in de uitdagingen van wat er op gemeenten afkomt en wat er nog moet gebeuren voor het overnemen van de taken. We koppelen hieraan de mogelijkheden om deze met een ‘data-bril’ te bekijken. We delen analyses, geven voorbeelden van hoe je van data tot informatie komt om bepaalde beleidskeuzes te maken en bespreken praktische business cases van datagedreven werken zodat je ook kunt zien wat andere gemeenten ondernomen hebben. Denk hierbij aan onderwerpen als sturingsmechanismen: leveranciers- en contractmanagement, bekostiging en toegang.

Wat levert het op? 
Aan het einde van de Masterclass: 

Voor wie is deze Masterclass bedoeld? 
Deze masterclass is bedoeld voor professionals die binnen hun werkzaamheden te maken (zullen) krijgen met taken en werkzaamheden op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Bijvoorbeeld in de functie van Projectleider, Beleidsmedewerker, Beleidsanalist, Programmamanager, Financieel manager, Manager bedrijfsvoering, Informatiemanager, Contract- en accountmanager.  

Praktische Informatie 

Data (2021)
21 april – 10:00-12:00
28 april – 13:00-15:00
1 september – 10:00-12:00
8 september – 13:00-15:00
10 november – 10:00-12:00
17 november – 13:00-15:00

Daarnaast bieden we de masterclass incompany aan. We overleggen de datum dan samen met jou.

Duur
2 uur. 

Groepsgrootte 
Maximaal 15 deelnemers. 

Trainer(s)
De Masterclass Datagedreven werken binnen MO/BW wordt in wisselende samenstelling gegeven door Wietse de boer (Sr. Adviseur), Jinke Akkerman (Jr. Adviseur) en Tara van Dijk (Jr. Adviseur).

Locatie
De Masterclass vindt in ieder geval t/m mei online plaats. Daarna bekijken we of een eventuele fysieke bijeenkomst mogelijk is.

Kosten
Deelname aan de masterclass bedraagt €119,- (exclusief BTW) per persoon. 

Inschrijven
Inschrijven kan via onderstaand inschrijfformulier. Na betaling sturen wij de link voor deelname aan de online masterclass toe.

Vragen of contact? 
Heb je vragen over de masterclass en/of de inschrijving neem dan contact op met Selina Tomur via 085 112 4371 of academy@vandamoosterbaan.nl

Inschrijfformulier Masterclass Datagedreven Werken binnen MO/BW

  • De prijs van de online Masterclass Datagedreven Werken binnen MO/BW is €119,00 (exclusief BTW) per persoon. Betaling vindt plaats middels een factuur. Wij vragen u dan ook om hieronder de factuurgegevens in te vullen.