Bedreigde burgemeesters, wietplantages op zolders van woonhuizen, drugslabs in oude bedrijfspanden en drugskoeriers met pizzadozen. Gemeenten worden op diverse fronten geconfronteerd met veiligheid en ondermijning. In havens, op industriegebieden, in horeca concentratiegebieden en in de meest kwetsbare wijken. Zo bieden horecagelegenheden en vastgoedaankopen ruimte om illegaal te gokken en daarmee geld wit te wassen. Branches op industriegebieden worden gebruikt om belasting te ontduiken en illegale winsten te maken. Ondermijning is een maatschappelijk probleem: een sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren, het bedrijfsleven en inwoners.   

In deze Masterclass introduceren Van Dam & Oosterbaan en Veelzijdig Veilig hun implementatieplan Ondermijning. Gemeenten zijn een belangrijke schakel in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Door middel van een juist ingericht werkproces kunnen ondermijnende signalen herkend en opgepakt worden. Dit implementatieplan is datagedreven, privacyproof, wijkgericht en daarom toepasbaar voor elke gemeente.  

Wij helpen organisaties datagedreven te werken!
Van Dam & Oosterbaan ondersteunt bijna 40 gemeenten met het verder op orde brengen van hun informatiehuishouding. Onze ervaring, kennis en expertise hebben we ondergebracht in een reeks praktische Masterclasses waarin we ons toespitsen op het nut van datagedreven werken binnen verschillende beleidsterreinen (Jeugddomein, Veiligheid & Ondermijning, en Wmo & Beschermd wonen). 

Veelzijdig Veilig
Veelzijdig Veilig is namens gemeenten dé (tijdelijk) regisseur óf aanjager in de aanpak van ondermij­ning. We voeren regie op de integrale samenwerking van zorg- en veiligheidspartners en stellen (op de partners aanvullende) kennis, vaardigheden en competenties beschikbaar, die noodzakelijk zijn om de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare buurten en wijken te verbeteren en/of ondermijnende situaties te doorbreken.

Ons doel is de traditionele kolom- en taakgerichtheid binnen de samenwerkende partner­organisaties om te vormen tot een netwerk- en probleemgerichte aanpak en de verschil­lende partijen in de aanpak ‘scherp’ te houden. Op basis van het sociaal herstructurerings­model Zoet-Zuur-Zout-Bitter en onze zogenaamde ‘SOS Aanpak’ gaan we publiek-private samenwerking aan en vormen we maatschappelijke coalities tussen overheid, bewoners en ondernemers.

Programma
De Masterclass Datagedreven werken binnen Veiligheid & Ondermijning is een introductie in het implementatieplan Ondermijning:

1. Actualiteit en probleemstelling gemeenten

2. Themagerichte deel: Implementatieplan Veiligheid & Ondermijning

Wat levert het op?
Aan het einde van de Masterclass:

Voor wie is deze Masterclass bedoeld?
Aan deze Masterclass heb je het meest als je je met cijfers bezig houdt binnen het domein van Veiligheid & Ondermijning. Bijvoorbeeld in een beleidsfunctie of een technische functie. Of als je je herkent in één van de volgende functies: Directeur, Teammanager, Strateeg, Projectleider Sociaal Domein, Beleidsmedewerker Sociaal Domein, Informatiemanager, BI-Ontwikkelaar, Adviseur Informatievoorziening.

Praktische Informatie

Vorm
Online, via Teams.

Data
De online masterclass werd gegeven in het najaar van 2020. Er zullen nieuwe data volgen voor 2021. Daarnaast bieden we de masterclass Incompany aan. We overleggen de datum dan samen met jou.

Duur
Circa 1,5 uur.

Groepsgrootte
Maximaal 15 deelnemers.

Trainer(s)
De Masterclass Datagedreven werken binnen Veiligheid & Ondermijning wordt gegeven door Claasje Beyen (adviseur Van Dam & Oosterbaan) en Steven Wierckx (Veelzijdig Veilig).

Locatie
Online, via Teams.

Kosten
Deelname aan de masterclass bedraagt €49,- (exclusief BTW) per persoon.

Vragen of contact?
Heb je vragen over de masterclass en/of de inschrijving neem dan contact op met Selina Tomur via 085 112 4371 of academy@vandamoosterbaan.nl.