Meer grip krijgen op veiligheid en ondermijning?

“Amsterdam krijgt geen grip op onderwereld: ‘Drugscriminaliteit heeft vrij spel’”, kopt NH nieuws [1] in de zomer van 2019. Volgens ditzelfde artikel staan auto’s van criminelen op naam van vage stichtingen en wordt naar schatting zo’n vijftig procent van de nieuwe bedrijven in Amsterdam onderhands gefinancierd. Zoals je wel vaker van de media verneemt, is ondermijning bepaald niet alleen in onze hoofdstad een hot topic. Hoewel veel onzichtbaar blijft komt het vrijwel zeker in alle streken voor. Veel gemeenten worstelen met dit vraagstuk. Een sterke informatiepositie is dan ook een essentiële voorwaarde voor een effectieve aanpak. In deze blog neem ik je mee in hoe het dashboard Veiligheid en Ondermijning van Van Dam & Oosterbaan, kan bijdragen aan het datagedreven werken in jouw gemeente op het gebied van veiligheid & ondermijning.

Zoals collega Claasje Beyen al eerder schreef in het Whitepaper Veiligheid en Ondermijning, creëert inzicht begrip. Datagedreven werken kan de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit versterken door de informatiepositie van gemeenten te vergroten. Bovendien kunnen er prioriteiten worden gesteld. Naast het vergroten van de informatiepositie kan datagedreven werken ook een gezamenlijke aanpak verbeteren. Door afzonderlijke databronnen met elkaar te combineren, kunnen er domeinoverstijgende inzichten worden verkregen. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van gegevens over type woningen in een buurt met inbraakcijfers.  Dit alles heeft het dashboard Veiligheid en Ondermijning jouw gemeente te bieden. Maar wat houdt het dashboard Veiligheid & Ondermijning dan in?

Het dashboard Veiligheid & Ondermijning van Van Dam & Oosterbaan is enerzijds gebouwd op basis van openbare data van onder meer het CBS en de Politie. Hiermee visualiseert het dashboard kwantitatieve data over zowel objectief geregistreerde misdaad (zoals aantal inbraken, geweldsdelicten) als over subjectieve veiligheidsgevoelens van inwoners in een gemeente.

Het dashboard zoomt hoofdzakelijk in op twee niveaus. In de eerste plaats maakt het een vergelijking tussen gemeenten. In de benchmarking wordt overzichtelijk gevisualiseerd hoe gemeenten op het gebied van verschillende vormen van criminaliteit van elkaar verschillen. Hier wordt bijvoorbeeld het aantal geregistreerde inbraken en geweldsdelicten tussen gemeenten vergeleken door een aantal jaar. Deze informatie is gekoppeld aan de uitgaven van gemeenten aan veiligheid op jaarbasis. Door deze informatie met elkaar te koppelen, kunnen er waardevolle inzichten verkregen worden.

In de tweede plaats focust het dashboard zich op de criminaliteit binnen een specifieke gemeente. Hier is een vergelijking zichtbaar tussen verschillende wijken en buurten. Om dit overzichtelijk weer te geven, maakt het dashboard gebruik van onder meer een heatmap. Ruimtelijke analyses dragen namelijk bij aan een goed begrip van relaties en patronen.  Gebieden in de gemeente waar meer criminaliteit voorkomt, worden in de heatmap feller van kleur. Zo kan men de dichtheid van criminaliteit in een omgeving duidelijk waarnemen.

Naast openbare data kunnen er eenvoudig interne databronnen op het dashboard worden aangesloten. Hiermee kunnen enerzijds de inzichten op basis van openbare data worden uitgebreid of kunnen er anderzijds nieuwe inzichten worden gecreëerd. Zo kan bijvoorbeeld data over de inzet van toezicht en handhaving binnen een gemeente worden gecombineerd met gegevens over het veiligheidsgevoel van inwoners.

Er zijn nog meer mogelijkheden om de functie van het dashboard te vergroten. Zo kunnen er beleidsoverstijgende analyses worden toegevoegd door data vanuit andere domeinen te verwerken in het dashboard. Data over sociaal-economische verschijnselen kunnen worden gekoppeld aan criminaliteitscijfers. Of wellicht zijn er opmerkelijke patronen zichtbaar wanneer je type woningen koppelt aan inbraakgegevens. Kortom, er zijn veel mogelijkheden om het dashboard door te ontwikkelen en te gebruiken. 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over wat het dashboard Veiligheid & Ondermijning uw organisatie te bieden heeft? Of wilt u weten wat Van Dam en Oosterbaan nog meer doet op het gebied van Ondermijning en Veiligheid? Neem dan contact op met Claasje Beyen via claasje.beyen@vandamoosterbaan.nl of 085- 112 4371.

[1] https://www.nhnieuws.nl/nieuws/251898/amsterdam-krijgt-geen-grip-op-onderwereld-drugscriminaliteit-heeft-vrij-spel

Deel via
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?