Monitor Sociaal Domein

Hoe staan we er voor binnen het Sociaal Domein? Waarom stijgen de zorgkosten zo hard en hoe krijgen we hier grip op? In welke wijken hebben we welke problematiek en wat zijn de oorzaken en ‘triggers’ hiervan? Hoe kunnen we op een eenvoudige manier managementinformatie ophoesten en verantwoording afleggen in een begrijpelijke taal aan ons bestuur?

Een eenvoudig te gebruiken laagdrempelige monitor sociaal domein waarmee wel wordt gewerkt door de organisatie en onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk. IT’ers krijgen waardering voor hun ingezette bouwuren en de Business heeft eindelijk een bruikbare vertaling van de informatiebehoeften.

Er is kennis over de problematiek per wijk, de opbouw van de zorgkosten, de veroorzakers en de ‘triggers’, hiermee kunnen gerichte beheersmaatregelen en interventies worden uitgevoerd die de gemeente daadwerkelijk kan inzetten.

Als gemeente heb je een objectief instrument in handen waarmee je het gesprek kunt aangaan met ketenpartners zoals huisartsen, zorgaanbieders, regiogemeenten, welzijnsorganisaties etc. Hierdoor kun je samen elkaars interventiepakket inzetten om burgers, cliënten en leerlingen zo optimaal mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten verder te helpen. Hierdoor worden burgers gelukkiger en zelfredzamer, participeren zij meer in de maatschappij en zullen zij zich minder eenzaam voelen.

Wil je meer weten over de Monitor Sociaal Domein van Van Dam & Oosterbaan? Download dan de brochure voor meer informatie.

Download Brochure Monitor Sociaal Domein

Benieuwd naar hoe wij uw gemeente kunnen ondersteunen met het implementeren van of het verder ontwikkelen van de Monitor Sociaal Domein? Bel eens vrijblijvend met adviseur Peter Frans Oosterbaan en laat je verwonderen! Neem contact op met Peter Frans Oosterbaan via peterfrans@vandamoosterbaan.nl of met Ernstjan van Dam via ernstjan@vandamoosterbaan.nl of bel 030 767 21 73.

Contact

Blijf op de hoogte door onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door deze website.