Nieuwe masterclasses voor 2021!

Group of smiling business people busy discussing

De nieuwe trainingsdata voor 2021 zijn bekend. Hieronder vind je en overzicht van onze masterclasses en trainingen. Ook vind je in dit artikel meer informatie over het Young Professional Programma.

Nieuwe data reeks online masterclasses datagedreven werken

Van Dam & Oosterbaan ondersteunt bijna 40 gemeenten met het verder op orde brengen van hun informatiehuishouding. Onze ervaring, kennis en expertise hebben we ondergebracht in een reeks praktische Masterclasses van 1,5 á 2 uur waarin we ons toespitsen op het nut van datagedreven werken binnen verschillende beleidsterreinen: Jeugddomein, Veiligheid & Ondermijning, en Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen (MOBW). Naast de koppeling naar de verschillende beleidsterreinen bieden we een Masterclass Dashboarding Sociaal Domein aan. 

Masterclass Dashboarding Sociaal Domein
Deze masterclass neemt BI professionals mee in mogelijkheden rondom dashboarding. Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op de rol die de BI professional inneemt binnen de organisatie en uitdagingen die dit met zich meebrengt. In het tweede deel zullen we stapsgewijs een dashboard ontwikkelen. We beginnen met een dataset en eindigen met een voorschrijvende analyse.

Meer informatie en inschrijven!

Masterclass Datagedreven werken binnen het Jeugddomein
Veel gemeenten in Nederland hebben sinds de decentralisaties in 2015 te maken met tekorten in het sociaal domein. Met name de tekorten op Jeugdzorg lopen enorm op. Gemeenten ondernemen tweeledig actie: enerzijds door een beroep te doen op de rijksoverheid voor ruimere budgetten. Anderzijds door met beheersmaatregelen in het sociaal domein meer grip te krijgen op de zorgproductie- en kosten. De kwaliteit van zorg mag echter niet ondersneeuwen onder het “geweld” van kostenbeheersing. Door data te gebruiken als instrument, is het mogelijk om tot beter onderbouwde beleidskeuzes en besluitvorming te komen.

Deze masterclass neemt adviseurs in het sociaal domein mee in datagedreven werken in het Jeugddomein. We laten aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden zien hoe datagedreven werken bijdraagt aan grip krijgen op kosten én sturen op kwaliteit.

Meer informatie en inschrijven!

Masterclass Datagedreven werken binnen Veiligheid & Ondermijning
Bedreigde burgemeesters, wietplantages op zolders van woonhuizen, drugslabs in oude bedrijfspanden en drugskoeriers met pizzadozen. Gemeenten worden op diverse fronten geconfronteerd met veiligheid en ondermijning. In havens, op industriegebieden, in horeca concentratiegebieden en in de meest kwetsbare wijken. Zo bieden horecagelegenheden en vastgoedaankopen ruimte om illegaal te gokken en daarmee geld wit te wassen. Branches op industriegebieden worden gebruikt om belasting te ontduiken en illegale winsten te maken. Ondermijning is een maatschappelijk probleem: een sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren, het bedrijfsleven en inwoners.   

In deze Masterclass introduceert Van Dam & Oosterbaan haar dienstverlening omtrent Veiligheid & Ondermijning. Gemeenten zijn een belangrijke schakel in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Door middel van een juist ingericht werkproces kunnen ondermijnende signalen herkend en opgepakt worden. Wij helpen gemeenten om meer datagedreven te werken aan de aanpak van Ondermijning.

Meer informatie en inschrijven!

Masterclass Datagedreven werken binnen Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen

De taak Beschermd Wonen wordt na het besluit tot uitstel in december 2020 naar verwachting in 2023 verder gedecentraliseerd en wordt daarmee de taak van de regiogemeenten. De Maatschappelijke Opvang wordt in deze transitie nog niet meegenomen. Gemeenten staan nu voor verschillende keuzes betreft de transitie en transformatie van deze twee taken. Met welke vraagstukken krijgen gemeenten te maken? En met welke vraagstukken moet de gemeente snel aan de slag? Er wordt veel data verzameld, maar de sleutel ontbreekt om de data te ontsluiten en te vertalen naar informatie. In deze masterclass presenteert Van Dam & Oosterbaan een gedegen impactanalyse en datagedreven aanpak als uitkomst!

Meer informatie en inschrijven!

Versterk je datagedreven vaardigheden met een training Datagedreven Werken, Excel en Power BI

Van Dam & Oosterbaan Academy biedt de mogelijkheid om (beleids)medewerkers op te leiden tot datagedreven professional. Op basis van de wensen en behoeften stellen wij een passend leertraject samen.

Liever deelnemen aan één van onze individuele trainingen? Bekijk hier de nieuwe data van onze Excel en Power BI trainingen.

www.vandamoosterbaan.nl/academy

Young Professional Programma (Leren en werken combineren)

Van Dam & Oosterbaan leidt pas-afgestudeerde young professionals in één jaar op tot datagedreven adviseurs en consultants binnen het maatschappelijk domein. Het Young Professional Programma bestaat uit diverse technische en inhoudelijke trainingen, waaronder Excel, Power BI, SQL, Gemeentebeleid, Gemeentefinanciën en Adviesvaardigheden. In februari 2021 is de derde lichting Young Professionals van start gegaan. Zij volgen een 10-weeks trainingsprogramma. Daarna werken zij ruim 9 maanden aan verschillende data-gerelateerde projecten bij onze opdrachtgevers (o.a. gemeenten, kinderopvangorganisaties en zorginstellingen).

Benieuwd naar wat een young professional voor jouw organisatie kan betekenen? Of wil je zelf deelnemen aan het Young Professional Programma? We starten twee keer per jaar met een nieuwe lichting! Neem hierover contact op met Selina Tomur via academy@vandamoosterbaan.nl

Deel via
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?