Onderzoek

Van Dam & Oosterbaan doet onderzoek

Bij Van Dam & Oosterbaan werken onder andere bestuurskundigen, sociologen en economen met veel ervaring. Onze adviseurs hebben een wetenschappelijke achtergrond – sommigen hebben  een research master afgerond, en zijn methodisch breed onderlegd. Wij houden ons bezig met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken. Met name op het gebied van data-analyse en databewerking hebben wij veel ervaring. Onze expertise ligt op het gebied van het sociaal domein, maatschappelijke vraagstukken, financiële vraagstukken en informatiemanagement. Een selectie van de soorten onderzoek die wij onder andere uitvoeren, is hieronder weergegeven.

Rekenkameronderzoek

Heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt?  Is dit op de juiste manier gegaan, of kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld? En heeft de gemeente zich aan de gestelde regels en besluiten gehouden?

Dergelijke vragen vormen de rode draad in een rekenkameronderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zorgen ervoor dat de raad meer grip krijgt en, indien nodig, tijdig kunnen (bij)sturen. Meer weten over ons rekenkameronderzoek, klik dan hier.

Evaluatie- en effectonderzoek

Hoe maak je de effecten van een bepaalde interventie, methode of maatregel zichtbaar? Dit is een vraag die in veel organisaties speelt. Met effectonderzoek worden de concrete effecten en mate van werkzaamheid getoetst. Hiervoor baseren wij ons met name op toetsend, kwantitatief onderzoek.  Meer weten over ons evaluatie- en effectonderzoek, klik dan hier.