Business Intelligence

In een notendop

Van Dam & Oosterbaan levert complete Business Intelligence (BI) oplossingen via de “Cloud” als een service. Organisaties hebben hierdoor geen omkijken meer naar ontwikkeling, implementatie en beheer. We leveren een datawarehouse inclusief licenties, gecombineerd met rapportages en dashboards in onder andere Microsoft Power BI om uit verschillende databronnen integrale informatie te halen. Met Microsoft Power BI is het mogelijk om snel dashboards en rapporten te maken die toegang geven tot allerlei belangrijke informatie. Organisaties kunnen eenvoudig en veilig gegevens delen met collega’s, afdelingen en andere organisaties.

Datagedreven werken

Met behulp van data helpen wij organisaties om weloverwogen besluiten te nemen. Op basis van gedegen informatie en juist in combinatie met onderbuikgevoel. In ons advies is de strategie van de organisatie leidend. We kijken niet alleen naar de technologie, maar ook naar de doelstellingen, de organisatie en het proces. Onze adviseurs hebben zowel inhoudelijk verstand van zaken als kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van techniekdataanalyse en datascience. Dat maakt ons dé sparringpartner tussen Beleid & IT.

Monitor Kinderopvang

Monitor Kinderopvang

Werkwijze

Van Dam & Oosterbaan adviseert op basis van een beproefde aanpak. We beginnen elke samenwerking met een persoonlijk gesprek. In dit gesprek worden de uitdagingen in jouw organisatie besproken. Daarnaast spreken we met alle relevante partijen om verwachtingen en doelstellingen te verbinden. In korte tijd houden we interviews, workshops en inspiratiesessies om de situatie te doorgronden en doelen te bepalen. Daarna bepalen we de strategie en stellen we een projectplan op.  

Monitor Armoede- en Schuldhulp

Monitor Armoede- en Schuldhulp

Strategie & advies | BI-Consultancy

Met onze Business Intelligence oplossingen maken wij van data informatie die aansluit op uw behoefte. Met rapportages en dashboards kunt u sturen op resultaat en heeft u inzicht in uw prestaties. Met onze aanpak gaat u snel en voorbereid aan de slag. Onze BIconsultants kunnen de volledige implementatie van uw Business Intelligence omgeving voor u uit handen nemen óf ondersteunen in samenwerking met eindgebruikers en de IT-afdeling. Voor veel organisaties is werken met data een belangrijk thema. Van Dam & Oosterbaan adviseert bij het formuleren van data en datascience strategie en het opstellen van realistisch informatiebeleid. Dit stelt organisaties in staat te sturen op techniek, organisatie en proces. 

Data opschonen

Vanaf dit moment kunnen onze consultants samen met het projectteam waarin ook relevante medewerkers uit uw organisatie zitten aan de slag. Er worden koppelingen gemaakt met de interne systemen omdat deze vaak op hun eigen manier data verwerken en opslaan. Daarnaast ontsluiten wij de eventueel geselecteerde externe databronnen om nog meer analysemogelijkheden te faciliteren. Alle databronnen worden op elkaar afgestemd zodat iedereen met dezelfde data en definities werkt. Hierdoor creëren we vertrouwen naar alle medewerkers omdat we met één waarheid werken. Van Dam Oosterbaan maakt data bruikbaar én relevant voor alle medewerkers. 

Datawarehouse

Met een op uw organisatie afgestemd datawarehouse is uw data gemakkelijk toegankelijk. In de media heeft iedereen het over datasciencedashboards en data intelligence. In de praktijk blijkt het hebben van een eenvoudig doch stevig datawarehouse vaak een grotere uitdaging dan verwacht. Van Dam Oosterbaan bouwt datawarehouses waarop organisaties duurzaam verder kunnen bouwen. Organisaties die over een goed datawarehouse beschikken, hebben de basis gelegd voor deugdelijke rapportages en dashboards, analyses en datascience. Met al je databronnen (gestructureerd en ongestructureerd) op één plek, geïntegreerd en gevalideerd, wordt datagedreven werken en sturen toegankelijk voor de gehele organisatie. 

Visualisatie | Rapportages & dashboards

Data wordt pas waardevol als medewerkers deze kunnen zien, begrijpen en vertalen naar acties. Duiding is elementair in de vertaling van informatiebehoefte naar visualisatie. Daarom vinden we het belangrijk om onze projecten te starten met helder krijgen welke wensen en behoeften er zijn. Om vervolgens vragen te stellen: wie moet wat met welke data en waarom? Als je eenmaal informatie hebt, wat kun je er dan mee en kun je het beïnvloeden? Van Dam Oosterbaan ontwikkelt dashboards die uiteindelijk worden gebruikt voor het nemen van beslissingen in alle lagen van de organisatie. 

Data-Science

Veel organisaties doorgaan momenteel een of andere vorm van digitale transformatie. Het hebben van een goed beeld van huidig en vooral toekomstig gedrag van hun klanten geeft hen daarbij enorme mogelijkheden. Van Dam & Oosterbaan bouwt voorspellende modellen die dat beeld geven en de basis vormen voor betere toekomstige beslissingen.  

Van data naar voorspelling 

Een voorspellend model omvat meer dan een algoritme. Van Dam & Oosterbaan bouwt geïntegreerde systemen waarbinnen klantdata worden getransformeerd en met slimme algoritmes worden omgezet in voorspellingen op individueel klantniveau: 

De uitkomsten worden regelmatig ververst en gevalideerd op hun voorspellende kracht. Zo wordt data daadwerkelijk omgezet in waarde voor de organisaties  

Betere relatie met de klant 

Met de inzet van data-science worden de schaarse marketing- en salesmiddelen beter besteed. De (inter)acties zijn gerichter en de boodschap wordt relevanter en persoonlijker. Daardoor gaan minder klanten weg, stijgt de klantwaarde en ook de klanttevredenheid. 

Aan de slag met Data Science 

Van Dam & Oosterbaan heeft ervaring met het gebruik van data-science toepassingen binnen verschillende sectoren. We combineren onze kennis binnen Advies & Onderzoek, ervaringen met andere klanten en onze datagedreven aanpak met kennis van datawarehouses en machine-learning. Zo komen we tot oplossingen die echt het verschil maken. 

Kom met ons in contact

Wil je meer weten over onze diensten op het gebied van Business Intelligence? Neem dan contact op met Bas Meuffels voor meer informatie. Bas Meuffels is Senior Adviseur bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via: bas.meuffels@vandamoosterbaan.nl of 085 – 112 4371.