Wat is het?

De monitor Wijkteams van Van Dam & Oosterbaan biedt inzicht in de productiviteit en effectiviteit van uw wijkteams. In welke wijken wordt er het meest toegewezen en in welke wijken worden de duurste toewijzingen afgegeven? Deze inzichten en meer worden probleemloos geleverd via de monitor Wijkteams. De monitor Wijkteams bevat onder andere onderstaande rapportages over trends, kwaliteit en productie.

Voor wie is het?

De monitor Wijkteams is bijzonder handig voor wijkcoaches, teamleiders van wijkteams, beleidsmakers, bestuurders en business controllers bij gemeenten. Heeft u behoefte aan een snelle en efficiënte manier van rapporteren, waarbij de nodige inzichten op een presenteerblaadje aangeboden worden? Dan is de monitor Wijkteams een zeer handig hulpmiddel voor u.

Wat levert het u op?

De monitor Wijkteams zal inzichtelijk maken hoeveel wijkcoaches waar actief zijn, welke zorgproducten zij toewijzen, wat hier de kosten van zijn en welke zorgaanbieders betrokken zijn. Met behulp van de antwoorden op deze vragen, wordt het mogelijk om gericht beleid op te stellen waarmee de kosten teruggebracht kunnen worden. De monitor Wijkteams geeft namelijk een overzichtelijke en duidelijke weergave van de huidige situatie van de inzet en werkzaamheden van uw wijkteams.

Over Van Dam & Oosterbaan

Van Dam & Oosterbaan onderscheidt zich door de combinatie van inhoud en techniek binnen de publieke sector. Enerzijds hebben onze adviseurs inhoudelijke kennis over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet, anderzijds hebben onze adviseurs affiniteit met business intelligence, waarbij ze expertise hebben in het proces van gegevens verzamelen, omzetten in informatie, vertalen naar kennis en aanzetten tot doelgerichte actie (datagedreven werken). Wij treden op als sparringpartner tussen Beleid & IT.

Download hier gratis de hele brochure

In onze brochure gaan we dieper in op onze Monitor Wijkteams. Download de brochure voor meer informatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over monitoring en sturing binnen het Sociaal Domein? Neem dan contact op met Bas Meuffels voor meer informatie. Bas Meuffels is Senior Adviseur bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via: bas.meuffels@vandamoosterbaan.nl of 085 – 112 4371.