Onze IT-oplossingen

biedt in haar dienstverlening meerdere IT oplossingen aan.

Zorgtool

Zorgtool is een online producten catalogus waaruit zorgplannen kunnen worden opgemaakt zowel voor PGB als voor ZIN. Tevens kun je vanuit zorgtool een verplichtingen administratie beheersen.

Productiemonitoring

Door middel van het regelmatig uitvragen van de zorgproductie bij zorgaanbieders heb je als gemeente of netwerkorganisatie grip op mogelijke financiële risico’s. Niet alle zorgaanbieders zijn aangesloten op het GGK (Gemeentelijk Gegevens Knooppunt). Met behulp van een periodieke uitvraag krijg je zicht op de uitputting van de zorg per aanbieder en gemeente. Eveneens biedt de monitoring zicht op bijvoorbeeld inschaling in arrangementen. Hiermee kun je tijdig sturen als toegangsteams of andere verwijzers nog niet de optimale inschaling toepassen.