Processen op orde

De eisen die aan (semi-)publieke organisaties worden gesteld lopen uiteen en veranderen steeds. Publieke organisaties worden uitgedaagd om steeds efficiënter en effectiever te werken. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals marktwerking, taakherschikking en demografische verschuivingen. Om ambitieuze doelen te behalen moeten processen in de organisatie worden aangepast. Van Dam & Oosterbaan ondersteunt (semi-)publieke organisaties bij het continu verbeteren van processen op basis van inzichten uit data. Op deze manier is data niet langer een restproduct, maar de grondstof van je processen!

Van Dam & Oosterbaan bouwt mee aan datagedreven sturing op processen. Dit doen wij aan de hand van vier activiteiten: plan, do, check & act.

PLAN: op basis van data-analyse onderzoeken we de huidige processen. We inventariseren welke knelpunten aanwezig zijn. Samen met u stellen we vast welke knelpunten met prioriteit worden aangepakt. Daarnaast plannen we op welke manier ze opgelost worden.

DO: we zorgen dat de neuzen in de organisatie dezelfde kant op staan. Dan draait het om doen! In samenwerking met de juiste medewerkers, op het juiste moment, de juiste werkzaamheden verrichten.

CHECK: ondertussen ontwikkelt Van Dam & Oosterbaan de tools voor datagedreven sturing van processen. Dit kan bijvoorbeeld een dashboard, rapportage of monitor zijn. Tools worden in samenwerking met belanghebbenden in de organisatie ontwikkeld. Wij zorgen ervoor dat ze toegespitst zijn op uw unieke organisatie en uw specifieke informatie- en sturingsbehoefte.

ACT: door voortdurend over processen te waken met de ontwikkelde tools, kan tijdig worden bijgestuurd. Op deze manier kan de organisatie nu, maar ook in de toekomst blijven werken aan het optimaliseren van processen. Het blijft mogelijk om aangescherpte en veranderende doelen te behalen!

Hoe factureer ik sneller, vollediger en juist?
Vertragingen in het factureringsproces kunnen geëlimineerd worden door inzicht te creëren in knelpunten. Knelpunten kunnen bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het maken van afspraken met financiers, bij het inrichten van systemen of bij het registreren van essentiële informatie. Op basis van een data-analyse kunnen de belangrijkste knelpunten geïdentificeerd worden. De knelpunten kunnen bijvoorbeeld via een monitor structureel opgevolgd worden. Zo kan tijdig worden ingegrepen zodat sneller, volledig en juist gefactureerd wordt. Op deze manier verbetert de kasstroom. Het is haalbaar om minder geld te lenen van een financier. Met het gevolg dat elke maand rentekosten worden bespaard.

Wil je meer weten over hoe wij processen (verder) op orde brengen voor organisaties bij Van Dam & Oosterbaan? Download dan de brochure voor meer informatie.

Download Brochure Processen op orde

We vertellen graag over hoe we gemeenten ondersteunen met het (verder) op orde brengen van processen bij organisaties. Bel eens vrijblijvend met Junior Adviseur Sanne Arts of Adviseur Ernstjan van Dam en laat je verwonderen! Neem contact op met Sanne via sanne@vandamoosterbaan.nl of met Ernstjan via ernstjan@vandamoosterbaan.nl of bel 030 767 21 73.

Contact

Blijf op de hoogte door onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door deze website.