Deel dit artikel

Eenvoudig het bestuur en de Raad informeren over de zorgkosten

Eenvoudig het bestuur en de Raad informeren over de zorgkosten met de bestuursrapportage Jeugd & Wmo

Bij een bestuursrapportage Jeugd & Wmo stellen we een inhoudelijke rapportage op voor het bestuur, management en de Raad waarin de gemeente inzicht krijgt hoe ze er voor staat binnen Jeugd en WmoWe onderzoeken de zorgvraag binnen de gemeente, we analyseren de specifieke kenmerken van Jeugd en Wmo binnen de gemeente en we doen analyses naar de zorgkosten. We koppelen onze inhoudelijke kennis van de Jeugd en Wmo aan onze expertise in business-intelligence en data-analyse.

Doelgroep

Deze rapportage biedt inzicht in de uitvoering van het beleid en de financiële consequenties voor het Bestuur en het management. We stellen conclusies op en geven advies over mogelijke interventies en beheersmaatregelen. Met behulp van deze inzichten krijgt de gemeente handvatten om eenvoudig vervolgstappen te zetten om te komen tot grip op de zorgkosten. 

Op afstand AVG-proof uit te voeren

Onze IT-infrastructuur is dusdanig opgezet dat wij er zeker van zijn dat we de vertrouwelijkheid en integriteit van onze dienstverlening borgen. Daarbij is beschikbaarheid van email en documenten mogelijk om thuis te kunnen werken. Binnen Van Dam & Oosterbaan hebben we een gegevensbeleid waar door elke professional via een specifieke E-learning mee kennis is gemaakt. Alle professionals hebben deze E-learning succesvol afgerond. Lees hier meer over hoe wij AVG-proof op afstand werken.

Wat levert het de organisatie op?

De kosten van de afgelopen jaren worden inzichtelijk gemaakt. Door deze verdiepende analyse creëren we concrete beheersmaatregelen om grip te krijgen op de zorgkosten. We onderzoeken hoe de uitvoering binnen de gemeente en eventueel regio, is georganiseerd, plus een beleidsanalyse. Dat onderzoek gecombineerd met de data-analyse geeft grip op de kosten en handvatten om de kosten in de toekomst te beheersen. Op die manier kan de gemeente kosten besparen binnen het sociaal domeinheeft de gemeente knoppen om aan te draaien en heeft het een objectief instrument in handen om enerzijds transparant verantwoording af te leggen aan de Raad en om op basis van cijfers en feiten beleid aan te scherpente interveniëren en het gesprek aan te gaan met ketenpartners zoals zorgaanbiedershuisartsen en buurgemeenten. Na oplevering van de rapportage kunnen we de in kaart gebrachte indicatoren opnemen in een real-time monitor om de inzichten periodiek te kunnen volgen. 

Over Van Dam & Oosterbaan

Van Dam & Oosterbaan onderscheidt zich door de combinatie van inhoud en techniek binnen de publieke sector. Enerzijds hebben onze adviseurs inhoudelijke kennis zoals de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Anderzijds hebben onze adviseurs affiniteit met business-intelligence, waarbij ze expertise hebben in het proces van gegevens verzamelen, omzetten in informatie, vertalen naar kennis en aanzetten tot doelgerichte actie (datagedreven werken). Wij treden op als sparringpartner tussen Beleid & IT. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze Bestuursrapportage Jeugd & Wmo? Of ben je benieuwd naar waar we organisaties rondom Jeugd & Wmo nog meer bij ondersteunen? Neem dan contact op met Adviseur Inez van de Wiel via onderstaand formulier.