Datagedreven inkoop- en contractmanagement voeren met de Inkoopmonitor Jeugdhulp.

Wat is het?

Een Inkooporganisatie is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte inkoop van zorg voor jeugdhulp voor gemeenten. Vanuit deze rol is het belangrijk dat de inkooporganisatie de financiële verantwoording kan rapporteren aan deze gemeenten. De Inkoopmonitor Jeugdhulp van Van Dam & Oosterbaan maakt het mogelijk om gemakkelijk en snel te kunnen rapporteren op gebied van financiën en kwaliteit. De monitor Jeugdhulp bevat de volgende rapportages:

Voor wie is het?

De inkoopmonitor dient als middel om beter en sneller verantwoording te kunnen afleggen aan gemeenten over de productie en realisatie van zorg. De cijfers uit deze monitor zijn relevant voor analisten, beleidsmedewerkers, bestuurders, (contract)managers en controllers.

Wat levert het u op?

De monitor geeft inzicht in de wachttijden, afname of toename van jeugdhulp en de doorlooptijd. Het geeft transparant weer waar de budgetten aan zijn besteed de afgelopen jaren. Ook geeft de monitor inzicht in het facturatieproces. Factureren zorgaanbieders correct en tijdig? Met behulp van dit soort verdiepende analyses kunnen concrete beheersmaatregelen opgesteld worden, waarmee het mogelijk wordt grip te krijgen op de zorgkosten. Daarbij is de inkoopmonitor Jeugdhulp een objectief instrument, waarmee transparant verantwoording afgelegd kan worden. Bovendien is het mogelijk om op basis van cijfers en feiten beleid aan te scherpen, te interveniëren en het gesprek aan te gaan met ketenpartners zoals zorgaanbieders, huisartsen en buurgemeenten.

Download hier gratis de hele brochure

In onze brochure gaan we dieper in op onze Inkoopmonitor. Download de brochure voor meer informatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over monitoring en sturing binnen het Sociaal Domein? Neem dan contact op met Peter Frans Oosterbaan voor meer informatie. Peter Frans is Senior Adviseur bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via: peterfrans@vandamoosterbaan.nl of 085 – 112 4371.

Deel via
Auteur

Peter Frans Oosterbaan