Deel dit artikel

Dit komt er op gemeenten af door het coronavirus. Explosie aan Bbz-aanvragen.

Dit komt er op gemeenten af door het coronavirus. Explosie aan nieuwe Bbz-aanvragen.

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor ZZP’ers en MKB’ers en bedraagt maximaal 1500 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Wat betekent dit voor gemeenten en waar moeten gemeenten rekening mee houden? Naast gemeenten treft dit ook de organisaties die namens de gemeente deze werkzaamheden uitvoeren, zoals een GR of ander samenwerkingsverband.

IT- en werkprocessen inrichten

Vanuit de Rijksoverheid worden de richtlijnen aangegeven voor deze regeling en deze richtlijnen moeten worden vertaald naar interne IT- en werkprocessen. Er moeten vanuit de Rijksoverheid gestelde richtlijnen toelatingscriteria worden opgesteld zodat het duidelijk is wie in aanmerking komt en wie niet. Verder moeten er aanvraagformulieren worden gebouwd, deze formulieren dienen uiteraard online en digitaal beschikbaar gesteld te worden voor de ondernemers. Nadat de aanvraagformulieren zijn ingediend door de klant moeten deze beoordeeld worden op juistheid en volledigheid en of ze ondernemer in aanmerking komt voor de nieuwe regeling. Er wordt een beschikking opgesteld op basis van de beoordeling. Zodra duidelijk is dat de ondernemer in aanmerking komt dan kan er over gegaan worden in een betaling. Eenvoudig is dit proces niet. Het is een nieuw proces met nieuwe richtlijnen en met nieuwe beoordelingscriteria. Met name hierdoor blijft het in eerste instantie een proces waar (veel) menselijke handelingen aan te pas komen om de aanvraagformulieren juist te beoordelen. Zodra het proces meerdere malen (tientallen á honderden) is doorlopen, is doorontwikkeld, uitvoerig is getest en bewezen bekwaam is bevonden, kan het zoveel mogelijk worden geautomatiseerd. Professionals van Van Dam & Oosterbaan kunnen gemeenten ondersteunen in zowel het opstellen van de IT- en werkprocessen als het toetsen van de aanvraagformulieren op de beoordelingscriteria.

Tijdelijke ondersteuning

Professionals van Van Dam & Oosterbaan kunnen gemeenten ondersteunen in zowel het opstellen van de IT- en werkprocessen als het toetsen van de aanvraagformulieren op de beoordelingscriteria. We leveren personele ondersteuning voor de uitvoering van onder andere:

 • Het technisch en praktisch vertalen van de richtlijnen van de Rijksoverheid naar lokale uitvoering en beheersing
 • Het opstellen en implementeren van IT- en werkprocessen
 • Het ontwikkelen van digitale aanvraagformulieren
 • Het beoordelen en toetsen van de aanvragen
 • Het verrichten van onderzoek gericht op rechtmatigheid
 • Het opstellen van beschikkingen
 • Het invoeren van gegevens
 • Het inzichtelijk maken van in- en uitstroomcijfers, standcijfers, werkvoorraad, doorlooptijd etc.
 • Het bewaken van de voortgang, kwaliteit en kwantiteit

Omtrent de Participatiewet leveren we ondersteuning in de vorm van advies, onderzoek, monitoring en detachering. We detacheren onder andere de rollen van:

 • IT-ontwikkelaar en BI-ontwikkelaar
 • Inkomensconsulent
 • Adviseur Participatie
 • Data-analist

Lees hier meer over de Participatiemonitor die we hebben ontwikkeld voor gemeenten.

Doelgroep

Deze monitor is voor teamleiders uitvoering sociaal domein en managers sociaal domein. Je weet als teamleider uitvoering precies waar je aan toe bent, je hebt inzicht in hoeveel werk er nog moet worden verricht. Op die manier weet je ook hoeveel consulenten je ‘moet’ hebben om de werkvoorraad weg te werken binnen een bepaalde periode. Je kunt eenvoudig de stand van zaken delen met je manager en met je team. Je kunt eenvoudig en transparant verantwoording afleggen over de inzet van consulenten. Het MT/bestuur heeft inzicht in hoeveel uitkeringen er worden aangevraagd en type uitkeringen incl. de Bbz-aanvragen.

Over Van Dam & Oosterbaan

Van Dam & Oosterbaan onderscheidt zich door de combinatie van inhoud en techniek binnen de publieke sector. Enerzijds hebben onze adviseurs inhoudelijke kennis zoals de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Anderzijds hebben onze adviseurs affiniteit met business-intelligence, waarbij ze expertise hebben in het proces van gegevens verzamelen, omzetten in informatie, vertalen naar kennis en aanzetten tot doelgerichte actie (datagedreven werken). Wij treden op als sparringpartner tussen Beleid & IT. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze mogelijkheden om gemeenten te ondersteunen in het inrichten van de IT-processen, het uitvoeren van de aanvragen of de Participatiemonitor? Of ben je benieuwd naar waar we organisaties binnen het Sociaal Domein nog meer bij ondersteunen? Neem dan contact op met Senior Adviseur Peter Frans Oosterbaan via peterfrans@vandamoosterbaan of via 085- 112 4371. Of laat je contactgegevens achter via onderstaand formulier, dan nemen we z.s.m. contact met je op.