Deel dit artikel

Tijdig informeren en helder verantwoording afleggen binnen Jeugd & Wmo

Elke keer komt weer het signaal: wij bestuurders hebben behoefte aan inzicht!

De transitie zit erop en maakt ruimte voor transformatie. De hectische tijd van de overheveling van de drie grote wetten zit erop, de organisatie is ingericht, de grootste uitvoeringsuitdagingen zijn aangegaan, het beleid heeft zijn vorm gekregen en de koers is bepaald. Bestuurders willen grip houden op deze ingezette koers: ze willen niet alleen koers bepalen maar ook op koers blijven.

Daarom willen zij inzicht in de cijfers: hoe staan we er nu eigenlijk voor? Wat zijn de belangrijkste trends in onze gemeente, of regio van gemeenten? Op welke manier sluiten de beleids- of beheersmaatregelen die worden genomen aan bij deze ontwikkelingen? En zien we dan ook het effect van deze maatregelen op de cijfers? Kortom: bestuurders worden graag periodiek op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen.

IT loopt achter met processen, innovatie, kennis, kunde, personeel, waardoor de juiste en betrouwbare data op zich laat wachten. Laat staan de informatieanalyse op deze data. De business staat onder hevige druk van tekorten, hoge verwachtingen, politieke druk. Jij hebt de IT nodig om de business te voorzien van sturingsinformatie en verantwoordingsinformatie. Hoe begin je hier in vredesnaam mee?

Oplossing

Het bouwen van een bestuursrapportage kan vrij eenvoudig zijn. Natuurlijk is het mooi als alle informatie geautomatiseerd en real-time uit het systeem komt rollen. Maar ben je daar nog niet? En zie je dat op korte termijn, door de stroperige processen in de organisatie, ook niet gebeuren? Zet het dan als een mooie stip op de horizon en begin pragmatisch met analyses op hoofdlijnen; leg de basis op korte termijn. Uitbouwen en automatiseren kan daarna!

Simpel beginnen, bijvoorbeeld door op basis van een export van data in Excel tot data-analyses te komen, heeft niet alleen als voordeel dat het snel gaat. Een ander voordeel is dat de informatiebehoefte vaak nog verandert. Dit kan komen door voortschrijdende inzichten, bijvoorbeeld op basis van de eerste rapportage. Ook een verandering in bekostigingssystematiek, producten, productlabels of administratieve keuzes en systeemwijzigingen kunnen ervoor zorgen dat er eerst een bewerking op de data nodig is, voordat er de juiste informatie uit te halen valt.

Een laatste reden om te beginnen met een rapport, is de mogelijkheid om duiding te geven, die in dashboards gebouwd door IT vaak ontbreekt. Een data-analist met verstand van de inhoud weet de set aan zinvolle data uit het systeem te halen, de juiste duiding te geven bij de cijfers, ontwikkelingen linken aan ingezet beleid, de belangrijkste conclusies en aanbevelingen geven op basis van de cijfers.

Onthoud: data wordt pas informatie wanneer deze in context worden gezet.

Resultaten

  • Heldere inzichten en praktische handvatten om te sturen op kwaliteit, tevredenheid en kosten.
  • Eenvoudig beheersmaatregelen kunnen monitoren op aanbiedersniveau & toegangsniveau gekoppeld aan effectieve interventies.
  • Informatie en kennis om tijdig het management te informeren en om duurzaam verantwoording af te leggen aan het bestuur.

Meer weten? Heeft jouw gemeente al heldere (bestuurs-)rapportages binnen het Sociaal Domein?

Ben je benieuwd hoe wij heldere rapportages binnen Jeugd en Wmo opstellen? Ontvang je graag advies over de op te nemen informatie in een dergelijke rapportage? Waarschijnlijk heb je een hoop data onbenut op de planken liggen waar je een hoop kansen kunt pakken. Wil je in contact met ons komen over onze dienstverlening rond het opstellen van de rapportages, neem dan contact op met Inez van de Wiel, te bereiken via 06 340 67 667 of via inez.vandewiel@vandamoosterbaan.nl.