Inzicht in de zorgbehoeften per doelgroep, voor nu en in de toekomst met de ZPT: Zorgprognosetool.

We krijgen vanuit de verschillende registratiesystemen, applicaties en databases de juiste data op tafel om mee aan de slag te gaan. Al deze data brengen we overzichtelijk in beeld met behulp van statistische analyses. En met behulp van data-visualisatietechnieken brengen we trends, afwijkingen en bijzonderheden in beeld. We koppelen onze inhoudelijke kennis van de Jeugd en Wmo aan onze expertise in business-intelligence, data-analyse en data-science. 

Op afstand AVG-proof uit te voeren

Onze IT-infrastructuur is dusdanig opgezet dat wij er zeker van zijn dat we de vertrouwelijkheid en integriteit van onze dienstverlening borgen. Daarbij is beschikbaarheid van email en documenten mogelijk om thuis te kunnen werken. Binnen Van Dam & Oosterbaan hebben we een gegevensbeleid waar door elke professional via een specifieke E-learning mee kennis is gemaakt. Alle professionals hebben deze E-learning succesvol afgerond. Lees hier meer over hoe wij AVG-proof op afstand werken.

Doelgroep

Deze analyses zijn interessant voor beleidsmedewerkers binnen het Sociaal Domein. Het geeft hen handvatten om beleid op te stellen, aan te scherpen en om mee te kunnen interveniëren. Voor inkopers en contractmanagers zijn deze analyses interessant om gericht met specifieke zorgaanbieders het gesprek aan te gaan op basis van feiten en cijfers. 

Wat levert het de organisatie op?

Het levert de organisatie verschillende uitkomsten.

Terugblik. Inzicht in:

Vooruitblik. Inzicht in de toekomst m.b.v. prognoses::

Met behulp van deze inzichten kun je als gemeente eenvoudig gaan interveniëren. We geven advies over verschillende mogelijkheden om op korte termijn kosten te besparen op basis van de uitkomsten van de data-analyses. We geven duiding aan de cijfers en voorzien de analyses van heldere toelichtingen. We formuleren antwoorden op vragen als:

Door onze inhoudelijke kennis van beleid binnen Jeugd, Wmo en Participatie én onze affiniteit met data kunnen we enerzijds de cijfers goed interpreteren en de koppeling maken naar praktische vervolgstappen voor beleidsmedewerkers, contractmanagers, inkopers en het MT.

Over Van Dam & Oosterbaan

Van Dam & Oosterbaan onderscheidt zich door de combinatie van inhoud en techniek binnen de publieke sector. Enerzijds hebben onze adviseurs inhoudelijke kennis zoals de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Anderzijds hebben onze adviseurs affiniteit met business-intelligence, waarbij ze expertise hebben in het proces van gegevens verzamelen, omzetten in informatie, vertalen naar kennis en aanzetten tot doelgerichte actie (datagedreven werken). Wij treden op als sparringpartner tussen Beleid & IT. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze verdiepende analyses binnen Jeugd & Wmo? Of ben je benieuwd naar waar we organisaties rondom Jeugd & Wmo nog meer bij ondersteunen? Neem dan contact op met Adviseur Inez van de Wiel via onderstaand formulier.

Deel via
Author

Inez van de Wiel