Deel dit artikel

Inzicht in ondermijning met behulp van data-analyse

Krijg meer inzicht in de ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente door middel van data-analyse en dashboarding

Ondermijning is een hot topic in Nederland, zowel bij de nationale als de lokale overheid. Er wordt steeds meer samengewerkt tussen verschillende ketenpartners (gemeente, belastingdienst, politie, LIEC/RIEC en justitie) om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Ondermijning is een sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en het bedrijfsleven. Ook is er sprake van een vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Dit maakt ondermijning een maatschappelijk probleem, wat moeilijk in beeld te brengen is. Van Dam & Oosterbaan helpt gemeenten om datagedreven te werken aan ondermijning door middel van o.a. data analyses en dashboarding.

Doelgroep

Data analyses en dashboards geven inzichten en verduidelijking voor het management, vergunningverleners en veiligheidsadviseurs binnen de organisatie die grip willen krijgen op de ondermijnende criminaliteit. Hiermee worden er handvatten aangereikt om verbanden te leggen tussen casussen en om met behulp van cijfers en feiten actie te ondernemen op ondermijning.

Netwerkanalyse, een dashboard of een verdiepende analyse

Van Dam & Oosterbaan kan gemeenten op verschillende manieren ondersteunen bij het datagedreven werken aan ondermijning:

  • Het ondersteunen bij het opzetten van een datagedreven team ondermijning;
  • Het inzetten van een informatie analist ondermijning;
  • Het bouwen van een dashboard Veiligheid & Ondermijning;
  • Het uitvoeren van verschillende verdiepende analyses, zoals o.a. een netwerkanalyse of een domein overstijgend onderzoek.

Wat levert het de organisatie op?

Door datagedreven te werken aan ondermijning kan er door de organisatie gerichter worden ingezet op casussen. Processen worden geoptimaliseerd, privacy protocollen worden gedegen opgesteld en verdiepende analyses bieden inzicht in de connecties tussen verschillende casussen. Informatie uit verschillende casussen kan overzichtelijk gedeeld worden met ketenpartners, wat de samenwerking ten goede komt.

Een dashboard geeft direct inzicht in de binnengekomen signalen, afgehandelde zaken en de afgegeven vergunningen. Door verdiepende analyses kunnen er concrete acties worden geformuleerd om te acteren op de binnengekomen signalen.

Over Van Dam & Oosterbaan

Van Dam & Oosterbaan ondersteunt gemeenten om datagedreven te werken aan ondermijning. Onze adviseurs treden op als dé sparringpartner tussen Beleid & IT. Wij zorgen ervoor dat gemeenten gaan van datachaos, naar continu toegevoegde waarde creëren voor burgers en ondernemers met behulp van IT. We ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen van praktische informatieoplossingen met behulp van eigen systemen. We verbinden de beleidsvraag aan praktische dataoplossingen en informatieproducten waardoor gebruikers niet meer handelen op basis van alleen onderbuikgevoel maar in combinatie met informatie en kennis.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze datagedreven aanpak binnen ondermijning? Of ben je benieuwd naar waar we organisaties nog meer bij ondersteunen? Neem dan contact op met Adviseur Claasje Beyen via claasje.beyen@vandamoosterbaan.nl of 085- 112 43 71.

Verder lezen? We hebben een whitepaper opgesteld over datagedreven ondermijning aanpakken. Download hier gratis de whitepaper: