Deel dit artikel

Grip op Jeugd en preventief zorgkosten besparen met de POH-GGZ

Uitdaging: Grip op Jeugd en preventief zorgkosten besparen met de POH-GGZ

De krantenkoppen liegen er niet om: veel gemeenten in Nederland hebben sinds de decentralisaties in 2015 te maken met tekorten in het sociaal domein. Met name de tekorten op Jeugdzorg lopen enorm op. Gemeenten ondernemen tweeledig actie: Enerzijds door een beroep te doen op de rijksoverheid voor ruimere budgetten. Anderzijds door met beheersmaatregelen meer grip te krijgen op de zorgproductie- en kosten. Veel gemeenten willen niet alleen achteraf sturen op ingezette zorg, maar ook gebruik maken van preventieve maatregelen zodat verwijzingen naar jeugdhulp verminderen en zo jeugdpreventie zorgkosten besparen.

Oplossing

Daar komt de POH-Jeugd GGZ om de hoek kijken: een praktijkondersteuner bij de huisarts. Verschillende gemeenten draaien pilots met POH-GGZ of kiezen ervoor dit al breder uit te rollen over de gehele gemeente of regio.

Wanneer een POH-er wordt ingezet, wil je als gemeente meten wat er precies gebeurt. Enerzijds kan je met data-analyse inzicht geven in de werking van de (pilot) POH-GGZ, anderzijds ook concreet de kostenbesparing uitdrukken in euro’s. Van belang is in ieder geval om vanaf de start (van de pilot) te monitoren, bijvoorbeeld middels registraties van de POH-ers. Zij kunnen registreren over o.a. de problematiek van de patiënten, de ingezette contactmomenten, of er uiteindelijk is verwezen en of er vroegtijdig uitval zonder bereik van resultaat heeft plaatsgevonden. Data-analyse op deze gegevens kan interessante inzichten geven.

Middels een businesscase kan inzichtelijk worden gemaakt wat de inzet aan besparing heeft opgeleverd. Als je informatie hebt over de aantallen cliënten, aantallen doorverwijzingen, gemiddeld ingezette contactmomenten, de kosten per uur van de POH-er en de kosten van een reguliere doorverwijzing in wijk X, kan de businesscase worden opgebouwd. Op deze manier heb je inzicht in de situatie zonder POH-er, de situatie met POH-er en het verschil hiertussen, uitgedrukt in kosten.

Resultaten

  • Laagdrempelige zorg dicht bij huis.
  • Brede (integrale) aanpak van Jeugdzorg problematiek in de gezinnen en/of huishoudens.
  • Versteviging van de signaleringsfunctie door uitwisseling van kennis en ervaring.
  • De samenwerking tussen huisartsen en toegangsteams en het onderwijs wordt versterkt.
  • Kostenbesparing door een verschuiving van de specialistische Jeugdzorg naar zorg geleverd door de POH-er.

Meer weten?

Download dan nu de uitgebreide en complete casebeschrijving over “jeugdpreventie zorgkosten besparen door inzet van de POH-GGZ”. Dat is inclusief het interview met de opdrachtgever. Vul onderstaand formulier in en ontvangt het pdf bestand direct per e-mail.

Of wil je ook jeugdpreventie zorgkosten besparen en starten met de inzet van POH-er Jeugd? En al vanaf de start de juiste set aan indicatoren registreren om een goede businesscase te kunnen maken? Mis jij nog die data-analist die je hierover kan adviseren en de analyses kan uitvoeren? Neem dan geheel vrijblijvend contact met me op via inez@vandamoosterbaan.nl of 06 340 67 667. Dan kijken we samen naar de wensen en mogelijkheden.