Kosten beheersen en kwaliteit verbeteren binnen Jeugdhulp en de Wmo met behulp van onderzoek en data-analyse.

Wat is het?

We onderzoeken bij een gemeente de opgestelde beleidsplannen binnen Jeugdhulp en de Wmo die de afgelopen jaren zijn vastgesteld. De genomen maatregelen om tot kostenbeheersing te komen en om de kwaliteit te verbeteren worden onderzocht. De opgestelde plannen worden vergeleken met andere gemeenten. En vervolgens wordt er een advies uitgebracht over mogelijke aanvullingen die genomen kunnen worden. Met het uitgebrachte advies kan de gemeente verantwoording afleggen aan de Gemeenteraad over de genomen stappen in de afgelopen jaren. Eveneens geven we concrete handvatten waar de Gemeenteraad toe kan besluiten om aanvullende maatregelen te treffen ten behoeve van kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering.

We toetsen het beleid op de aanwezigheid van de getroffen maatregelen ten opzichte van alle mogelijkheden die er zijn en die andere gemeenten treffen. We toetsen of er ruimte is om de getroffen maatregelen op inhoud van extra aanwijzingen te kunnen voorzien. We vergelijken het beleid met het beleid van vergelijkbare gemeenten.

Voor wie is het?

Met het advies wordt inzicht gecreëerd voor zowel het management als de beleidsmedewerkers of de gemeente zich op de goede weg bevindt. Daarnaast wordt inzichtelijk welke mogelijke alternatieve acties ingezet kunnen worden.

Wat levert het u op?

Het geeft de gemeente een advies in handen dat het op de goede weg zit of dat er op enkele onderdelen in het beleid nog stappen gezet kunnen worden. Het kan nieuwe inzichten bieden en acties vorm geven waar vergelijkbare gemeenten succes mee hebben gehad. We leveren een heldere rapportage op met onze bevindingen, conclusies en praktische aanbevelingen. Deze rapportage kan in presentatievorm gedeeld worden met de Gemeenteraad. We geven advies op de onderdelen: zorginkoop, bekostiging, klantenbestand, preventie en organisatie.

Download hier gratis de hele brochure

In onze brochure gaan we dieper in op de mogelijkheden. Download de brochure voor meer informatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over monitoring en sturing binnen het Sociaal Domein? Neem dan contact op met Peter Frans Oosterbaan voor meer informatie. Peter Frans is Senior Adviseur bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via: peterfrans@vandamoosterbaan.nl of 085 – 112 4371.

Deel via
Auteur

Peter Frans Oosterbaan