Kwaliteitsmaatregelen Jeugdhulp: Op weg naar kwaliteitsverbetering in het Sociaal Domein

Wat behandelen we in deze whitepaper?

De whitepaper Kwaliteitsmaatregelen Jeugdhulp geeft een overzicht van maatregelen die getroffen kunnen worden om de kwaliteit van de jeugdzorg te waarborgen en te verbeteren.  Daarnaast laten we zien hoe interessante data-analyses inzicht kunnen geven in hoe de  kwaliteit van zorg vastgesteld kan worden en geven we handvatten om deze kwaliteit te verbeteren. Het betreft puur een overzicht van relevante door Van Dam & Oosterbaan geconstateerde kwaliteitsmaatregelen of data-analyses die bijdragen aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. Dit document geeft daarmee geen uitputtend overzicht van alle mogelijke kwaliteitsmaatregelen die er binnen de jeugdzorg mogelijk zijn. De versie van deze bundel is april 2020. Deze bundel zal continu worden doorontwikkeld met nieuwe inzichten en ervaringen.

Deel 1: De zes pijlers

Kwaliteitsmaatregelen die genomen kunnen worden om de jeugdhulp te verbeteren, worden in dit bestand verdeeld over zes pijlers. Deze pijlers zijn gebaseerd op de zes actielijnen uit het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Deze zullen in dit hoofdstuk worden toegelicht.  De zes pijlers zijn:

  1. Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
  2. Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
  3. Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
  4. Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
  5. Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
  6. Investeren in vakmanschap

Deel 2: De matrix

In deel 2 worden alle maatregelen en relevante data-analyses overzichtelijk weergegeven in een matrix.

Deel 3: Toelichting kwaliteitsmaatregelen

In deel 3 geven we een uitgebreide omschrijving en toelichting van de maatregelen en data-analyses uit de matrix. Per actielijn bespreken we een aantal kwaliteitsmaatregelen, middels een omschrijving en een toelichting hoe data-analyse van toegevoegde waarde kan zijn bij de betreffende maatregel. Daarbij verwijzen we regelmatig naar een voorbeeld uit de praktijk of een best practice.

Download hier gratis de hele whitepaper

Meer weten?

Wil je meer weten over de beheersmaatregelen en hoe we dit aanpakken bij andere gemeenten? Neem dan contact op met Peter Frans Oosterbaan voor een afspraak. Peter Frans is mede-oprichter bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via: peterfrans@vandamoosterbaan.nl of 085 – 112 4371.

Deel via
Auteur

Peter Frans Oosterbaan