Deel dit artikel

Monitor Actuele Hulp & Ondersteuning

Monitor Actuele Hulp & Ondersteuning

De crisisteams bij gemeenten, regio’s en zorgaanbieders krijgen gedurende de coronacrisis dagelijks via allerlei kanalen nieuwe activiteiten/initiatieven en informatie over beschikbaarheid van zorg en opvang binnen. Tegelijkertijd is er op allerlei andere plekken behoefte aan een terugkoppeling van deze informatie. Denk aan zorgaanbieders die niet-vrij toegankelijke zorg leveren en aan huisartsen, scholen, kinderdagverblijven, vrijwilligers. Maar ook voor bijvoorbeeld ouders in vitale beroepen die zoeken naar opvang. Actueel vraag & aanbod moet snel gematched kunnen worden op basis van feiten en cijfers. Er is hier op dit moment geen gebundeld overzicht van.  

Oplossing

Om inzicht te krijgen in wat de actuele beschikbaarheid per organisatie is, is het noodzakelijk om juist te registreren. Hiervoor hebben we een digitale oplossing gebouwd die eenvoudig ingezet kan worden door crisisteams om bij de desbetreffende organisaties de juiste informatie op te halen. Dit gebeurt volledig digitaal, uniform, AVG-proof en kan dagelijks ververst worden. De data visualiseren we vervolgens in een helder dashboard waar inzichtelijk wordt welke organisatie welk aanbod precies heeft en op welke locatie. Eveneens wordt hier de actuele vraag per doelgroep in weergegeven en wordt de vraag gekoppeld aan het actuele aanbod. Dit geeft heldere handvatten om de juiste beslissingen te kunnen maken op basis van dagelijks ververste feiten en cijfers.

Monitor Actuele Hulp & Ondersteuning

De Monitor Actuele Hulp & Ondersteuning geeft antwoord op vragen als:

  • Welke organisaties hebben welke plekken en hoeveel zijn daar nog van beschikbaar?
  • Bij welke locatie is dit?
  • Wat voor type hulp of ondersteuning kan geboden worden?
  • Wat is de locatie precies waar dit kan plaatsvinden?

De Monitor Actuele Hulp & Ondersteuning geeft realtime inzicht in de omvang van de doelgroepen, het actuele aanbod van hulp en ondersteuning en match deze vervolgens dagelijks. Verder heb je actueel inzicht in de mogelijke wachttijden en wachtlijsten die zich ontwikkelen. Binnen de Monitor Actuele Hulp & Ondersteuning kan vanuit verschillende invalshoeken naar de data gekeken worden:

  • Wat is het aanbod en wat is de vraag? Gesplitst naar organisatie en naar doelgroep.
  • Totaal op gemeenteniveau of regionaal niveau.
  • Er kan ingezoomd worden per wijk of sociaal team.
  • Actuele stand van zaken maar ook aantallen per dag, week of maand.
  • We brengen trends in kaart zodat we tevens een uitspraak kunnen doen over toekomstige verwachtingen. 

Er wordt helder de verschillen tussen niet-vrij toegankelijke zorg en wel-vrij toegankelijke zorg/hulp in kaart gebracht.

Doelgroep

Deze monitor is voor coördinatoren, managers of eindverantwoordelijken van bijvoorbeeld crisisteams bij gemeenten, regionale samenwerking maar ook bij zorginstellingen en aanverwanten. 

Over Van Dam & Oosterbaan

Van Dam & Oosterbaan onderscheidt zich door de combinatie van inhoud en techniek binnen de publieke sector. Wij treden op als sparringpartner tussen Beleid & IT. Enerzijds hebben onze adviseurs inhoudelijke kennis zoals over de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Anderzijds hebben onze adviseurs affiniteit met business-intelligence, waarbij ze expertise hebben in het proces van gegevens verzamelen, omzetten in informatie, vertalen naar kennis en aanzetten tot doelgerichte actie (datagedreven werken).  

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze mogelijkheden in ondersteuning met behulp van de Monitor Actuele Hulp & Ondersteuning? Of ben je benieuwd naar waar we organisaties nog meer bij ondersteunen op het gebied van innovatieve informatievoorziening? Neem dan contact op met Senior Adviseur Peter Frans Oosterbaan via peterfrans@vandamoosterbaan of via 085- 112 4371. Of laat je contactgegevens achter via onderstaand formulier, dan nemen we z.s.m. contact met je op.