Deel dit artikel

Monitor Beschermd Wonen 2021

Uitdaging: Duurzame decentralisatie Beschermd Wonen 2021

Regio’s bereiden zich voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen naar de individuele gemeenten in de desbetreffende regio. Er worden projectgroepen samengesteld waarin gemeenten onder projectleiding voorbereidingen treffen voor de decentralisatie. Deze projectgroepen willen (meer) zicht op de instroom, doorstroom en uitstroom uit Beschermd Wonen naar o.a. Begeleiding. Op dit moment is dit slechts beperkt mogelijk omdat er alleen data van de regiogemeente voor zowel Beschermd Wonen als Begeleiding beschikbaar is in de regio. Er kan dus alleen een analyse gemaakt worden voor de regiogemeente en niet voor alle lokale gemeenten.

Oplossing

Een integraal dashboard met daarin de instroom, doorstroom en uitstroom tussen Beschermd Wonen en Wmo Begeleiding. Zodat je als lokale gemeente kennis hebt van de verplaatsingen tussen de twee zorgtakken. Op die manier weet je als gemeente wat er op je af komt en kun je tijdig lokaal beleid opstellen aan de hand van informatie. In dit dashboard zijn de lokale Wmo Begeleiding datastromen gekoppeld aan de regio Beschermd Wonen datastromen.

Resultaten

  • Praktische handvatten om aan de hand van informatie passend lokaal beleid op te stellen voor de te decentraliseren Beschermd Wonen taken.
  • Input en kennis om passende voorzieningen te faciliteren voor eigen burgers binnen de algehele Wmo.
  • Heldere inzichten in datastromen om te kunnen koppelen met andere bronnen zoals Jeugdhulp, Participatie, Armoede & Schuld en Wonen ten behoeve van een integrale aanpak.

Meer weten?

We vertellen graag over hoe we gemeenten ondersteunen met het implementeren van of het verder door ontwikkelen van de Monitor Sociaal Domein. Bel eens vrijblijvend met adviseur Peter Frans Oosterbaan en laat je verwonderen! Neem contact op met Peter Frans Oosterbaan via peterfrans@vandamoosterbaan.nl of 06- 287 35345.