Deel dit artikel

Verzuim aanpakken begint met datagedreven inzicht

Verzuim aanpakken begint met datagedreven inzicht

Onze dashboard is drieledig: een achteruitkijkspiegel, een monitor van het huidig verzuim en een prognosetool voor het toekomstige verzuim. We helpen u met inzichten die de basis vormen voor gerichte interventies. Verder dan alleen de traditionele verzuimcijfers, laten we de impact van verzuim zien op de inzetbaarheid van uw medewerkers en wat de kosten daarvan zijn. U kunt via ons dashboard zien bij welke afdelingen verzuim vooral speelt. Verder laten we prognoses zien bij welke afdelingen verzuim vooral speelt, het aantal veel-verzuimers, het verzuimpercentage en de loondoorbetalingskosten bij verzuim.

Meerdere bronnen ontsluiten, geen probleem

Ons dashboard kan worden gekoppeld aan verschillende registratiesystemen, applicaties en databases, waardoor altijd de meest recente cijfers inzichtelijk zijn. Data uit verzuim-, personeels- en salarissystemen worden bij elkaar gebracht en duidelijk inzichtelijk gemaakt met behulp van statistische analyses. Met innovatieve data-visualisatietechnieken maken we het dashboard voor u prettig hanteerbaar.

Met datagedreven inzicht neemt u zelf de regie over het verzuim

Inzicht in de impact van verzuim en doelgroepen vraagt om doorpakken vanuit het verzuimmanagement. Doet u de juist interventies? Werkt uw verzuimmanagement effectief?

Onze visie is dat u zelf altijd in controle bent over het verzuimmanagement. Natuurlijk moet dat in lijn zijn met alle wettelijke kaders van sociale zekerheid. In veel gevallen werkt u daarvoor ook met uitbestedingen aan bijvoorbeeld de arbodienst. U beslist zelf over hoe om te gaan met de risico’s op verzuim en de kansen die prettig en productief werk u bieden. Aan de hand van de beste praktijken van verzuimmanagement toetsen wij de kwaliteit van uw verzuimmanagement. De uitkomst daarvan is een business case met een set van concrete verbeteringen die ervoor zorgen dat het verzuim in uw organisatie teruggedrongen kan worden.

Om uw verzuimmanagement transparant te maken hanteren we een eigen raamwerk. Dat is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cyclus van Deming, uitgebreid met een volledig overzicht van mogelijke beheersmaatregelen. De beste manier om zelf in controle te zijn.

Verzuim verlagen is een specialisme

We hebben de ervaring dat het realiseren van een betere verzuimaanpak ertoe doet: de inzetbaarheid verbetert, budgetten komen vrij en medewerkers voelen zich beter herkend in de organisatie. Om die business case te realiseren is verzuim inhoudelijk en veranderkundig een specialisme. Wij leveren gedreven deskundigen die hierin gespecialiseerd zijn. Samen met de betrokkenen in uw organisatie verankeren zij de veranderingen om deze doelen te bereiken.

Doelgroep

Het dashboard geeft inzichten en verduidelijking voor het management, de HRM-afdeling en direct leidinggevende binnen de organisatie die grip willen krijgen op de personele bezetting en verzuim. Hiermee worden er handvatten aangereikt om te interveniëren en om met behulp van cijfers en feiten beleid aan te scherpen. Daarnaast levert onze verzuimspecialist directe adviezen voor concrete vervolgstappen. De resultaten van deze maatregelen kun je uiteraard actief volgen het dashboard.

Over Van Dam & Oosterbaan

Van Dam & Oosterbaan onderscheidt zich door de combinatie van inhoud en techniek binnen de publieke sector. Enerzijds hebben onze adviseurs inhoudelijke kennis van zorgwetten, bedrijfsvoering en veiligheid. Anderzijds hebben onze adviseurs affiniteit met business-intelligence, waarbij ze expertise hebben in het proces van gegevens verzamelen, omzetten in informatie, vertalen naar kennis en aanzetten tot doelgerichte actie (datagedreven werken). Wij treden op als sparringpartner tussen Beleid & IT. Van Dam & Oosterbaan werkt bij de verzuim aanpak samen met Revel, inhoudelijke en veranderkundige verzuimspecialisten.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over ons Verzuimmonitor? Of ben je benieuwd naar waar we organisaties op het gebied van informatiemanagement en informatievoorziening nog meer bij ondersteunen? Neem dan contact op met Senior Adviseur Bas Meuffels via bas.meuffels@vandamoosterbaan of via 085- 112 4371. Of laat je contactgegevens achter via onderstaand formulier, dan nemen we z.s.m. contact met je op.