Deel dit artikel

Nieuw! Whitepaper: Beheersmaatregelen Jeugdhulp & WMO (feb. 2020)

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van deze decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen; om op deze wijze hulpvragen eerder te kunnen opvangen en om kosten te besparen door efficiënter te werken. Nu blijkt echter dat gemeenten grote problemen hebben met het in bedwang houden van de zorgkosten.

Wat behandelen we in de whitepaper?

Dit whitepaper geeft een overzicht van beheersmaatregelen die gemeenten kunnen inzetten om meer zicht te krijgen op de zorguitgaven en om op deze uitgaven te kunnen besparen. Er is daarbij gekozen om te focussen op beheersmaatregelen binnen de domeinen Jeugd en Wmo. In een andere versie die Van Dam & Oosterbaan aan het ontwikkelen is kijken we eveneens naar beheersmaatregelen die onder andere betrekking hebben op: samenwerking met ketenpartners zoals welzijnsorganisaties en integrale samenwerking binnen het Sociaal Domein te weten Armoede & Schuldhulpverlening, Onderwijs en Participatie. Omdat er binnen de domeinen Jeugd en Wmo nog genoeg winst te behalen is hebben we voor deze bundel hier de focus op gelegd. De versie van deze bundel is februari 2020. Deze bundel zal continu worden doorontwikkeld met nieuwe inzichten en ervaringen.  

Hoofdstuk 1: de 5 pijlers

Om overzicht te houden zijn alle beheersmaatregelen verdeeld over zes inhoudelijke pijlers. In dit deel zullen alle pijlers van een toelichting worden voorzien. Het betreft de volgende zes pijlers:

  1. Zorginkoop
  2. Bekostigingssystematiek
  3. Instroom, doorstroom en uitstroom
  4. Preventie
  5. Organisatie

Hoofdstuk 2: de matrix

In de matrix zijn de beheersmaatregelen schematisch weergegeven per pijler.

Hoofdstuk 3: toelichting beheersmaatregelen

In hoofdstuk 3 lichten we de beheersmaatregelen uitvoerig toe. We beschrijven de beheersmaatregelen uitgebreid en lichten de voor- en nadelen toe. 

Download hier gratis de hele whitepaper

Download de hele whitepaper:

Meer weten?

Wil je meer weten over de beheersmaatregelen en hoe we dit aanpakken bij andere gemeenten? Neem dan contact op met Peter Frans Oosterbaan voor een afspraak. Peter Frans is mede-oprichter bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via: peterfrans@vandamoosterbaan.nl of 085 – 112 4371.