Veel gemeenten staan voor de enorme uitdaging om de kosten binnen het Sociaal Domein zo veel mogelijk te controleren en te verminderen om tekorten op te lossen. Geen gemakkelijke taak, zeker omdat de kwaliteit van zorg niet mag lijden onder de besparing op kosten. Een datagedreven inrichting van het werkproces is hierbij essentieel; zonder inzicht in data is het onmogelijk conclusies te trekken over effectiviteit van het ingezette beleid, en tijdig bij te kunnen sturen.

Wat behandelen we in dit whitepaper?

In dit whitepaper laten we aan de hand van vier stappen zien hoe je door het effectief inzetten en monitoren van beheersmaatregelen, meer grip op de kosten kunt krijgen. In vier hoofdstukken worden de 4 stappen besproken op de weg naar kostenbesparing in het sociaal domein. In het laatste hoofdstuk gaan wij in op hoe Van Dam & Oosterbaan je kan helpen bij het doorlopen van dit stappenplan.

Over de auteur Jinke Akkerman

Jinke Akkerman is werkzaam als junior adviseur bij Van Dam & Oosterbaan. Met een bachelor Sociologie en een master Bestuurskunde heeft ze een mooie combinatie aan kennis van zowel beleid als IT. Deze achtergrond maakt haar sterk in het uitvoeren van onderzoeken, zowel kwalitatief als kwantitatief, en het vertalen daarvan naar beleidsadviezen. Jinke heeft ervaring binnen het Sociaal Domein (Jeugd, Onderwijs & Participatie) en Veiligheid, vanuit de rol als projectmedewerker, beleidsonderzoeker en beleidsanalist. Gedreven vanuit de inhoud én met oog voor het belang van datagedreven werken, adviseert ze gemeenten over diverse vraagstukken en de toepassing daarvan in de beleidspraktijk.

Download de whitepaper

Whitepaper 'In 4 stappen naar kostenbesparing binnen het sociaal domein'

Deel via
Author

Jinke Akkerman