Deel dit artikel

Datagedreven werken bij gemeenten

Uitdaging: Een datagedreven organisatie zijn

Elke gemeente moet iets met datagedreven werken, maar waar en hoe begin je? De transformatie in het sociaal domein brengt de datagedreven gemeente dichterbij. Een datagedreven gemeente maakt goed gebruik van beschikbare data om beleidskeuzes te onderbouwen, om de effecten te volgen en om dat ook doelmatig te doen. Alles in het teken van publieke meerwaarde dus! De belangrijkste uitdaging in het sociaal domein voor een gemeente is natuurlijk realiseren dat burgers goede ondersteuning en adequate zorg krijgen. Een volgende uitdaging is er voor zorgen dat deze ondersteuning ook in de toekomst geboden kan worden. De tekorten lopen immers op en gemeentelijke reserves nemen daardoor af. Gemeenten willen daarom vooral grip krijgen en houden. Op alle niveaus van de gemeente; van de gemeenteraadsleden tot aan de professionals aan de keukentafel. En niet alleen op alle niveau’s, maar ook nog eens vanuit diverse invalshoeken: kwaliteitsmanagement, financiële administraties, subsidieprocessen, inkoop, informatievoorziening, verbonden partijen, HR, privacy en ga zo maar door.

Oplossing

Van Dam & Oosterbaan werkt met een volwassenheidsmodel met 5 organisatie-elementen:

  • Strategie en Bestuur
  • Structuur en Processen
  • Informatievoorziening en -technologie
  • Data en Analytics en
  • Mensen en Gedrag

Dit vijftal is niet los te zien van elkaar. Want wat heb je eraan als je strategie ontzettend SMART is, maar als u uw eigen data niet eens uit applicaties kunt halen en samenvoegen om te meten of de maatschappelijke effecten in -ER-doelen (sneller, goedkoper, professioneler, etc.) gehaald zijn? We hebben een workshop ontwikkeld waarin we in twee uren het volwassenheidsmodel toelichten en u meenemen in de materie met praktische voorbeelden.

Resultaten

  • Concrete suggesties en activiteiten waarmee u en uw collega’s verder kunnen bouwen aan de datagedreven en databedreven gemeente
  • Een enthousiaste Directie/MT die weet hoe de slag gemaakt kan worden van strategie naar beleid naar uitvoering en terug.

Meer weten?

Wilt u op basis van ons volwassenheidsmodel en onze kennis van gemeentelijke processen een impuls geven aan uw datagedreven gemeente? Heeft u interesse in een vrijblijvend koffiegesprek? Neem dan contact op via info@vandamoosterbaan.nl of 085 – 112 4371.

Download whitepaper

Peter Frans Oosterbaan heeft een whitepaper geschreven over Datagedreven werken waarin het volwassenheidsmodel verder uitgewerkt is aan de hand van een praktisch voorbeeld.