Quickscan Sociaal Domein

Welke factoren zorgen voor meer of minder zorggebruik? Hoe ontwikkelen de parameters van de sociaal domein budgetten vanuit het Rijk de komende 5 jaar zich? In hoeverre wijkt de opbouw van de populatie zich af ten opzichte van andere gemeenten en Nederland? Wilt u meer inzicht in de cijfers van uw gemeente in het Sociaal Domein?

Van Dam & Oosterbaan biedt u kosteloos de Quickscan Sociaal Domein aan waarin uw gemeente wordt vergeleken met omliggende gemeenten en het gemiddelde in Nederland. De analyse focust op de samenstelling van uw populatie, enkele parameters van het objectief verdeelmodel jeugd, het macro-budgettair kader 2019-2024 en geeft een benchmark op Wmo-cliënten, Jeugdzorg-cliënten en uitkeringen. Daarnaast staan we stil bij de mogelijkheden die er zijn om deze analyse uit te breiden bij Van Dam & Oosterbaan.

Geïnteresseerd in een Quickscan Sociaal Domein? Vraag de Quickscan Sociaal Domein gratis aan bij Bas Meuffels via bas.meuffels@vandamoosterbaan.nl.