Thema: Jeugd

De juiste analyses, voor de juiste jeugdzorg!

Beleid op basis van data

Veel gemeenten in Nederland hebben sinds de decentralisaties in 2015 te maken met tekorten in het sociaal domein. Met name de tekorten op Jeugdzorg lopen enorm op. Gemeenten ondernemen tweeledig actie: enerzijds door een beroep te doen op de rijksoverheid voor ruimere budgetten. Anderzijds door met beheersmaatregelen in het sociaal domein meer grip te krijgen op de zorgproductie- en kosten. De kwaliteit van zorg mag echter niet ondersneeuwen onder het “geweld” van kostenbeheersing. Door data te gebruiken als instrument, is het mogelijk om tot beter onderbouwde beleidskeuzes en besluitvorming te komen. In zowel kostenbeheersing als het bieden van kwaliteit. Maar voor welke beleidsmatige doeleinden kun je de data in jouw gemeente nu inzetten? En hoe maak je de juiste vertaling van data naar beleid?

Onze adviseurs pakken jouw data-vraagstuk op het Jeugddomein aan. We analyseren niet alleen de cijfers. We duiden deze cijfers ook in de context, met behulp van onze up to date domeinkennis. Zo maken we van data begrijpelijke informatie en ontwikkelen we op basis daarvan concrete sturingsmogelijkheden.

Wat levert het op?

Vraagstukken waar wij je organisatie bijvoorbeeld mee kunnen helpen binnen het Jeugddomein zijn:

  • Het ontwikkelen van een dashboard Jeugdzorg
  • Het ontwikkelen van sturings- en beheersmaatregelen
  • Advisering over datagedreven werken binnen jouw gemeente
  • Het ontwikkelen van (kwartaal)rapportages voor diverse gebruikersgroepen (bestuurders, management, beleid, uitvoering)
  • Onderzoek in de vorm van effectmetingen, business cases en evaluaties
  • Het meten van kwaliteit van de jeugdzorg in jouw gemeente of regio
  • Het koppelen van Jeugddata aan data op andere domeinen (bijvoorbeeld onderwijs)
  • Het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek
  • Verdiepende analyses op thema’s als doorstroom en uitstroom, 18-/18+, effectiviteit van systeemgerichte ambulante hulp, inzet en effectiviteit POH-GGZ, EED
jeugdzorg
Meer inzicht in trends en grip op kosten binnen Jeugdzorg in jouw gemeente of regio
Concrete sturingsmaatregelen binnen de Jeugdzorg, op basis van data en informatie
De juiste middelen op de juiste plek
Vroegtijdig inzicht of een pilot het gewenste effect heeft, en concrete aanbevelingen over het vervolg
Handvatten om niet hoog-over in gesprek te blijven met samenwerkingspartners, maar juist concrete gezamenlijke stappen te zetten

Iets voor uw gemeente?

Heeft jouw gemeente interesse in een datagedreven aanpak voor jeugd? Wij komen graag in contact. Plan een adviesgesprek in of download onze whitepaper voor meer informatie.

Rechtstreeks contact met één van onze specialisten op dit thema kan ook. Neem contact op met Inez van de Wiel, inez.vandewiel@vandamoosterbaan.nl

Wij hebben dit onderzoek o.a. uitgevoerd voor:

cropped shot of thoughtful businessman reading business paper at office

Download de Whitepaper

Vul hieronder je contact gegevens in

New business day is coming and I am ready for it

Plan een advies gesprek

Vul hieronder je contact gegevens in

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.